[Đại Hội Vua Pháp Thuật] Công bố quà tặng giải liên đấu server

[24.04.2014]
Chào các cư dân!

Như đã hẹn với mọi người vào hôm nay BTC giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 14 sẽ chính thức công bố giải thưởng dành cho các HẠNG tham gia thi đấu của giải LIÊN SERVER với thể thức so tài là Đấu Đội.

 
Sau đây là quà tặng dành cho các Hạng thi đấu tại giải Liên Server của giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 14. 
 LIÊN SERVER: NGỌC LÂM - LONG VÂN - PHI LONG
HẠNG BẠC
CẤP ĐỘ: 80 - 99
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 3.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy Chương Vô Ưu Chi Quang Tăng 8% tấn công và phòng ngự - 30 ngày 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Ngựa Một Sừng (30 ngày) Thú cưỡi thánh khiết. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 3 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 7 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 200 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 2.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 5 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 100 KHÓA

HẠNG VÀNG
CẤP ĐỘ: 100 - 118

 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 5.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy Chương Hoàng Kim Đấu Sĩ (30 ngày) Tăng 10% tấn  công, 7% phòng ngự, 7% Hp, MP & 3% kháng trào phúng 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Phi Long (30 ngày) Thú cưỡi đế vương. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 4 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 10 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 300 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 3.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 7 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 200 KHÓA

HẠNG BẠCH KIM
CẤP ĐỘ: 119 - 134

 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 7.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày) Tăng 10% tấn công, 10% phòng ngự, 7%Hp, MP & 3% kháng hỗn loạn 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Máy Bay Giấy Xanh (30 ngày) Vật phẩm bay đặc biệt. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 5 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 13 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 400 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 4.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 10 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 300 KHÓA

HẠNG KIM CƯƠNG
CẤP ĐỘ: 135 - 150

 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 9.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy chương Bách Chiến Bách Thắng (30 ngày)  Tăng 10% Hp, MP, 10% tấn công, phòng ngự & 3% kháng trào phúng 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Furi (30 ngày) Thú cưỡi đặc biệt. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 6 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 13 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 500 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 5.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Túi Quà Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 10 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 400 KHÓA
 
HẠNG BẠC
CẤP ĐỘ: 60 - 79
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 3.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy Chương Vô Ưu Chi Quang Tăng 8% tấn công và phòng ngự - 30 ngày 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Ngựa Một Sừng (30 ngày) Thú cưỡi thánh khiết. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 2 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 5 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 150 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 1.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 3 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 90 KHÓA

HẠNG VÀNG
CẤP ĐỘ: 80 - 99

 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 5.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy Chương Hoàng Kim Đấu Sĩ (30 ngày) Tăng 10% tấn  công, 7% phòng ngự, 7% Hp, MP & 3% kháng trào phúng 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Phi Long (30 ngày) Thú cưỡi đế vương. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 3 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 7 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 200 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 2.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 5 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 120 KHÓA

HẠNG BẠCH KIM
CẤP ĐỘ: 100+

 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng Tình trạng
Giải Nhất
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 7.000 KHÓA
Túi Quà Thần Thú Tím Mở sẽ được chọn 1 thần thú tím để sử dụng 1 KHÓA
Huy chương Tinh Không Đấu Sĩ (30 ngày) Tăng 10% tấn công, 10% phòng ngự, 7%Hp, MP & 3% kháng hỗn loạn 1 KHÓA
Hoàng Kim Chiến Y (30 ngày) Trang phục đặc biệt theo gia tộc. Tăng 30% HP,MP 1 KHÓA
Máy Bay Giấy Xanh (30 ngày) Vật phẩm bay đặc biệt. Tăng 70% HP, Tốc độ 90 1 KHÓA
Nội Đơn Huyền Thú Nội đơn cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 4 KHÔNG KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 10 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 300 KHÓA
Giải Nhì
Kim Phiếu Tiền tệ dùng để mua các vật phẩm quý tại SHOP 3.000 KHÓA
Thời Trang Thần Kỳ Hiệp Lữ (15 Ngày) Bộ trang đặc biệt. Tăng 10% HP,MP 1 KHÓA
Hỏa Phụng Hoàng (15 Ngày) Thú cưỡi bất diệt. Tăng 35% HP, Tốc độ 45 1 KHÓA
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Nhận 1 lượng lớn điểm thần tu dùng cho thần khí 7 KHÔNG KHÓA
Thăng Tinh Thạch Dùng để tăng sao trang bị nhân vật và trang bị pet 200 KHÓA

 Hình ảnh và thông tin của Túi Quà Thần Thú Tím
 

 
Riêng đối với quà tặng dành cho các đội tham gia thi đấu và thắng trận (trừ đội vô địch và hạng nhì) sẽ được BTC Đại Hội Vua Pháp Thuật công bố vào ngày 28/04/2014