Chim Khách Tiên Tử

[19.08.2015]
Khi đã trị liệu thành công Chim Khách Bị Thương cư dân hãy đến gặp Chim Khách Tiên Tử để nhận các quà tặng đặc biệt từ tiên tử xinh đẹp
 
 
ĐỔI DANH HIỆU ĐẶC BIỆT

 Khi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và có được 60 điểm sự kiện cư dân có thể đổi Danh hiệu đặc biệt

 

 Danh hiệu nhận được là Huy Chương "Mây Viền Khoe Đẹp"
 

 
SỬ DỤNG GIẤY THÔNG BÁO VÀ ƯỚC NGUYỆN THẤT TỊCH

 Đến Ô Sự Kiện Thất Tịch để tiến hành thực hiện

 

 Có 2 lựa chọn để cư dân sử dụng vật phẩm của mình
 
  • Giấy Thông Báo Thất Tịch: gửi lời nhắn đến người muốn gửi
  • Giấy Ước Nguyện Thất Tịch: gửi lời ước lên Ô sự kiện và có cơ hội nhận vật phẩm đặc biệt

ĐỔI TRUYỀN THUYẾT THẤT TỊCH - TÀN CHƯƠNG

 Sau khi sưu tập đủ 5 loại Truyền Thuyết Thất Tịch - Tàn Chương 1,2,3,4
 Cư dân đến gặp Chim Khách Tiên Tử để nhận Truyền Thuyết Thất Tịch - Hoàn Chỉnh
 Khi sử dụng sẽ tăng 15% tốc độ pet trong 1 giờ

CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Tất cả vật phẩm, nhiệm vụ Thất Tịch sẽ hết hiệu lực vào 23:00 ngày 22.08.2015.
 Sau 23:00 ngày 22.08 các nhiệm vụ tại các NPC sự kiện sẽ không có hiệu lực
 Điểm thưởng sự kiện sẽ trở về 0 và NPC Chim Khách Tiên Tử sẽ biến mất sau 23:00 ngày 22.08.2015