Cảnh báo và hình thức xử lý trường hợp sử dụng lỗi online tham gia Bang Hội Chiến

[15.12.2014]
Chào các cư dân!

Theo ghi nhận cũng như chứng kiến, trong thời gian gần đây một số Bang Hội trong Vua Pháp Thuật sau khi đăng ký tham gia Bang Hội Chiến, vào ngày diễn ra sự kiện là Thứ 6 đã sử dụng lỗi (bug) online cho nhiều nhân vật trong bang đã gây ảnh hưởng đến tiến trình diễn ra sự kiện.

Hiện tại, lỗi (bug) online nhân vật đang được bộ phận kỹ thuật của Vua Pháp Thuật cũng như NSX Funcity tìm cách khắc phục. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều Bang Hội đã cố ý thực hiện điều này để gây ảnh hưởng đến tiến trình diễn ra sự kiện, Vua Pháp Thuật một lần nữa cảnh báo cư dân về các quy định khi tham gia trò chơi đã được cam kết khi đăng ký tham gia game Vua Pháp Thuật. 

Như vậy, kể từ sau thông báo này (15/12/2014) các Bang Hội tiếp tục sử dụng lỗi (bug) online nhân vật khi tham gia Bang Hội Chiến sẽ bị xử lý theo quy định của Vua Pháp Thuật


 HÌNH THỨC XỬ LÝ

 Trên 80% thành viên Bang hội tham gia thi đấu (đặc biệt là các nhân vật giữ các vị trí quan trọng trong bang) lợi dụng lỗi (bug) online
 
 • Giải tán bang hội đó trong Vua Pháp Thuật
 • Bang chủ sẽ bị xử lý khóa tài khoản từ 7 ngày đến 1 tháng
 Thành viên trong Bang hội lợi dụng lỗi (bug) online

 • Xử lý theo quy định trò chơi
 • Khóa tài khoản từ 7 ngày đến 15 ngày
 THÔNG TIN CẦN LƯU Ý

 Yêu cầu cần biết

 • Vui lòng gửi yêu cầu tố cáo tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Thời gian gửi yêu cầu từ thời điểm diễn ra bang hội chiến (thứ 6) đến thời điểm cuối cùng là 15:00 thứ bảy
 • Việc gửi yêu cầu tại hỗ trợ để tránh các xung đột hoặc rắc rối xảy ra trong quá trình các bạn tham gia game
 • Vua Pháp Thuật chỉ tiếp nhận thông tin tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Đối với các cư dân tố cáo không đúng sự thật sẽ bị khóa tài khoản từ 15 ngày đến 1 tháng
 Thông tin và hướng dẫn tố cáo bang hội

- Loại yêu cầu: Các vấn đề khác
- Tên tiêu đề yêu cầu: Tố cáo bang hội sử dụng bug online
- Tên bang hội sử dụng BUG: (Tên chính xác)
- Tên của ít nhất 3 thành viên bang hội đó sử dụng BUG: (Tên chính xác)
- Tên server: 
- Tên tài khoản người tố cáo:
- Tên nhân vật người tố cáo
- Hình ảnh:

 
 • Hình chụp sắp xếp bang hội thi đấu từ hệ thống tại NPC Quản Lý Bang Hội Chiến
 • Hình chụp map không thấy nhân vật đối phương (ít nhất 3 hình ở các vị trí khác nhau)
 • Hình chụp trong bản đồ Bang Hội Chiến ít nhất 3 thành viên sử dụng  lỗi online (Có thể sử dụng Thiên Nhãn Phù)
 • Một số hình chụp khác
Vua Pháp Thuật Team