23:55 Hoàn thành khắc phục sự cố tại Ngọc Lâm, Song Mã và Xuất Vân

[06.02.2015]
Chào các cư dân!

Vào sáng nay (06.02.2015), do hệ thống lưới điện tại trung tâm IDC xảy ra sự cố nên hệ thống GO và hệ thống VTC không thể truy cập được. Hiện tại, trải qua các cố gắng của bộ phận kỹ thuật đối tác cũng như Vua Pháp Thuật Team sự cố này đã được khắc phục tại 3 server Ngọc Lâm, Song Mã và Xuất Vân nên Team sẽ mở các server này lại vào 23:55 hôm nay (06.02.2015)

Riêng đối với server Cửu Long, Vua Pháp Thuật vẫn đang tiến hành xử lý khắc phục sự cố. Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày mai 07/02/2015


★ Vì sự cố này nên thời gian thu hồi kim phiếu sẽ được thay đổi như sau

✔ Server Cửu Long: dời thu hồi đợt 1 từ ngày 6/2 sang ngày 8/2/2015
✔ Server Ngọc Lâm: dời thu hồi đợt 2 từ ngày 6/2 sang ngày 7/2/2015
✔Server Song Mã: dời thu hồi đợt 1 từ ngày 6/2 sang ngày 7/2/2015

★ Thời gian thu hồi và liên hệ8:30 - 11:30, 13:00 - 17:00


Mặt khác, để hỗ trợ và đền bù cho các cư dân do sự cố hôm nay, Vua Pháp Thuật Team sẽ

✔ Mở sự kiện Nhân Đôi Kinh Nghiệm từ 9:00 - 21:00 vào 2 ngày 07/02 và 08/02/2015
Tặng Túi Quà Chí Tôn vào ngày 12/02/2015 (Thông tin cách nhận và chi tiết sẽ được cập nhật sau)

Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã gián đoạn cuộc thám hiểm thế giới Vô Ưu của các bạn.

 
Vua Pháp Thuật Team