Yếu Quyết Hệ Người

[20.12.2013]


YẾU QUYẾT HỆ NGƯỜI


YẾU QUYẾT HỆ NGƯỜI SƠ CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Trí Tuệ Tự Nhiên  Bị động
 Tăng giới hạn MP cho pet
 Hộ Thân Chi Yêu  Bị động
 Tăng phòng ngự vật lý

 Kích Địch Chi Yêu
 Bị động
 Tăng tấn công vật lý

 Ổn Định Quân Tâm  Bị động
 Tăng tốc độ công kích
 Hoành Tảo  Chủ động
 1 đòn quét ngang khiến nhiều nhiều mục tiêu bị tổn thương vật lý
 Hàn Băng Chi Hồn  Chủ động  Dùng băng tấn công khiến nhiều mục tiêu bị sát thương ma pháp
 Toái Băng Phong Bạo  Chủ động  Lợi dụng sức mạnh của băng giá gây sát thương ma pháp cho mục tiêu

 Tấc Lực
 Chủ động  Dồn hết sức tấn công, gây sát thương vật lý lớn cho mục tiêu

 Tán Hoa Vũ
 Chủ động  Sử dụng cánh hoa tấn công, khiến mục tiêu tổn thương ma pháp và thất tâm
 Bát Diệp Trảm
 Chủ động  Đòn liên hoàn vật lý khiến mục tiêu tổn thương vật lý và thất lực

YẾU QUYẾT HỆ NGƯỜI TRUNG CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả
 Hoành Tảo Trung Cấp
 Chủ động
 1 đòn quét ngang khiến nhiều nhiều mục tiêu bị tổn thương vật lý
 Hàn Băng Chi Hồn Trung Cấp
 Chủ động  Dùng băng tấn công khiến nhiều mục tiêu bị sát thương ma pháp
 Toái Băng Phong Bạo Trung Cấp
 Chủ động  Lợi dụng sức mạnh của băng giá gây sát thương ma pháp cho mục tiêu

 Tấc Lực Trung Cấp
 Chủ động  Dồn hết sức tấn công, gây sát thương vật lý lớn cho mục tiêu

 Tán Hoa Vũ Trung Cấp
 Chủ động  Sử dụng cánh hoa tấn công, khiến mục tiêu tổn thương ma pháp và thất tâm
 Bát Diệp Trảm Trung Cấp
 Chủ động  Đòn liên hoàn vật lý khiến mục tiêu tổn thương vật lý và thất lực

YẾU QUYẾT HỆ NGƯỜI CAO CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả
 Hoành Tảo Cao Cấp
 Chủ động
 1 đòn quét ngang khiến nhiều nhiều mục tiêu bị tổn thương vật lý
 Hàn Băng Chi Hồn Cao Cấp  Chủ động  Dùng băng tấn công khiến nhiều mục tiêu bị sát thương ma pháp
 Toái Băng Phong Bạo Cao Cấp  Chủ động  Lợi dụng sức mạnh của băng giá gây sát thương ma pháp cho mục tiêu

 Tấc Lực Cao Cấp  Chủ động  Dồn hết sức tấn công, gây sát thương vật lý lớn cho mục tiêu

 Tán Hoa Vũ Cao Cấp  Chủ động  Sử dụng cánh hoa tấn công, khiến mục tiêu tổn thương ma pháp và thất tâm
 Bát Diệp Trảm Cao Cấp  Chủ động  Đòn liên hoàn vật lý khiến mục tiêu tổn thương vật lý và thất lực