Hướng dẫn tham gia sự kiện xe hàng

[22.01.2014]
HƯỚNG DẪN THAM GIA SỰ KIỆN XE HÀNG

 

 CÁCH MUA HÀNG

 Bước 1
  • Kiểm tra hoạt động của sự kiện (chọn "Cách chơi" - "Lợi Ích" - "Sự kiện xe hàng")
 
  • Khung bên phải sẽ hiển thị nội dung của sự kiện xe hàng nếu trống có nghĩa sự kiện chưa hoạt động
  • Lưu ý: bạn chỉ nhận được vật phẩm thưởng khi nội dung sự kiện có (nếu trống thì sẽ không nhận được vật phẩm thưởng)

 Bước 2

  • Đặt vật phẩm vào xe hàng, sau khi chọn vật phẩm mua sẽ xuất hiện bảng "Chọn số lượng", điền số lượng bạn muốn rồi nhấn nút "Đặt vào xe hàng"

 
  • Lưu ý: mỗi vật phẩm chỉ được chọn 1 lần nên vật phẩm nào mua nhiều hơn 1 thì cần phải thay đổi số lượng mua như mong muốn

 Bước 3

Kiểm tra vật phẩm tại xe hàng
  • Chọn Tab "Xe hàng" sẽ xuất hiện cửa sổ "Xe hàng": trong đó sẽ liệt kê tất cả các vật phẩm bạn đã chọn. Nếu bạn muốn mua thì chọn nút "Mua" 

 
  • Lưu ý 1: tại túi đồ cần check vào ô vàng nhé, nếu ko check vào thì hệ thống sẽ xuất hiện thông báo nếu vẫn muốn mua thì hệ thống sẽ trừ loại tiền có dấu check phía trước
  • Lưu ý 2: nếu có vật phẩm nào không muốn mua tại xe hàng thì bạn nhất nút "xóa" thì vật phẩm đó sẽ bị loại khỏi xe hàng
  • Ví dụ: trong trường hợp trên bạn mua Túi Quà Pet Nhím giá 2000 Vàng bạn sẽ nhận được 2000/268=7.46 . Bạn sẽ nhận được 7 Hoa Tinh Tú