Tiến Hóa Thần Thú

Theo Sách Tiến Hóa xuất hiện, việc cường hóa chiến thú bước vào thời đại mới khi hàng loạt chiến thú mạnh mẽ hơn dần xuất hiện. Tuy nhiên, để sở hữu được một chiến thú cực mạnh không phải là điều dễ dàng bởi đây là quá trình cần sự tỉ mĩ, kiên nhẫn và cả một chút vận may
 

 ĐIỀU KIỆN TIẾN HÓA & VŨ HÓA THẦN THÚ

 Cấp độ nhân vật: 120+ trở lên
 Kích hoạt: đã kích hoạt thần thú tại Sách Tiến Hóa
 Pet: đã tiến hành KHÓA
 Nơi thực hiện: bảng Tiến Hóa


 • Cách 1: mở bằng cách xem C.tiết Pet và chọn Tiến Hóa


 
 • Cách 2: mở tại bảng Sách Tiến Hóa

 CÔNG DỤNG CỦA TIẾN HÓA & VŨ HÓA PET

 Công dụng của Tiến Hóa Pet
 
 • Thay đổi hình dạng hiện tại của thần thú
 • Gia tăng chỉ số thuộc tính của Pet khi Vũ Hóa
 • Kích hoạt chức năng Vũ Hóa pet thần thú

 Công dụng của Vũ Hóa Pet
 
 • Gia tăng chỉ số thuộc tính tiến hóa của pet
 • Cảnh giới và cấp độ Vũ Hóa càng cao thì chỉ số thuộc tính càng cao

 CÁCH THỨC TIẾN HÓA PET

 Có 2 cách mở bảng Tiến Hóa Pet
 
 • Thần thú sau khi kích hoạt trong Sách Tiến Hóa có thể nhấn Tiến Hóa để mở bảng Tiến Hóa
 • Click Icon Pet (Phím tắt W) mở bảng Pet sau đó chọn Pet và chọn C.tiết (Chi tiết) -> Tiến Hóa

 Tại bảng Tiến Hóa chọn Thần Thú cần Tiến Hóa
 
 • Thần Thú được chọn sẽ xuất hiện khung vây quanh
 • Hình dạng mới của thần thú sau khi Tiến Hóa
 • Tư chất trước tiến hóa: đây là tư chất max của pet có thể đạt được trước khi tiến hóa
 • Tư chất sau tiến hóa: đây là tư chất max của pet có thể đạt được khi tiến hóa và chỉ kích hoạt khi Vũ Hóa

 Sau khi chọn thần thú chỉ cần click Tiến hóa là hệ thống sẽ tự động thực hiện và thay đổi hình dạng Pet
 

 Chú ý cần biết khi tiến hóa Pet
 
 • Pet muốn tiến hóa trước đó phải được kích hoạt trong Sách Tiến Hóa
 • Pet sau khi tiến hóa thay đổi hình dạng sẽ không thể trở về hình dạng ban đầu
 • Không thể dung hợp pet chưa tiến hóa với pet đã tiến hóa.
 • Pet tiến hóa vẫn có thể tẩy tủy tuy nhiên với tư chất tiến hóa phải sử dụng chức năng vũ hóa
 • Chức năng cường hóa, tẩy tủy dành cho pet tiến hóa áp dụng tương tự như pet thường
 • Tối thiểu phải có 1 pet tiến hóa mới dùng được chức năng Vũ hóa
 CÁCH THỨC VŨ HÓA PET

 Để tiến hành Vũ Hóa Pet cần:

 
 • 01 Pet đã Tiến Hóa
 • Năng Lượng Tự Nhiên

 Thông tin khi tiến hành Vũ Hóa Pet bao gồm:
 

- Pet tiến hành Vũ Hóa sẽ có 3 cảnh giới tương ứng với 3 màu: Xanh Dương -> Đỏ -> Tím
- Mỗi cảnh giới sẽ có 9 cấp độ, tùy theo cảnh giới và cấp độ khi Vũ Hóa sẽ yêu cầu lượng Năng Lượng Tự Nhiên khác nhau
- Khi tiến hành Vũ Hóa sẽ có tỉ lệ thất bại. Tuy nhiên:

 
 • Nếu đạt cấp 3,6,9 của bất kỳ Cảnh giới nào khi thất bại sẽ không trở về mốc xuất phát (biểu tượng KHÓA)
 • Tại các điểm 3,6,9 khi Vũ hóa pet để thăng cấp sẽ không yêu cầu Bùa Cầu Nguyện
 • Nếu sử dụng Bùa Cầu Nguyện khi thất bại sẽ không giảm cấp
- Khi thăng cấp thành công
 
 • Nếu thăng cấp bằng Năng Lượng Tự Nhiên thành công sẽ gia tăng 1 cấp
 • Khi đạt đến cấp 9 sẽ hoàn thành và qua Cảnh giới mới. Nếu thăng cấp thất bại vẫn giữ nguyên cảnh giới cũ

- Vũ Hóa và Tẩy Luyện sẽ tăng tư chất pet sau tiến hóa. Tuy nhiên
 
 • Để có được tư chất tiến hóa phải tiến hành Vũ Hóa
 • Tẩy Luyện chỉ tăng tư chất cơ bản của pet
- Pet sau khi Vũ Hóa các thuộc tính sẽ được áp dụng trong Đấu Trường Pet