Năng Lượng Tự Nhiên

Theo Sách Tiến Hóa được phát hiện, việc cường hóa chiến thú bước vào một thời đại mới, điều này cũng khiến cho nhu cầu về các nguyên tố cơ bản ngày một gia tăng. Ngay lập tức Đạo sư các gia tộc đã công bố các kết quả nghiên cứu của họ: Họ phát hiện rằng, năng lượng bản nguyên hình thành nên đại lục Vô Ưu đó là Năng lượng tự nhiên, nguồn năng lượng này có mối liên hệ mật thiết với sự thay đổi của các vì sao. Mỗi ngày, khi sự thay đổi giữa ngày và đêm diễn ra đã tạo nên một lực lượng thần bí chia cắt Năng lượng tự nhiên thành 11 loại nguyên tố cơ bản. Các loại nguyên tố này luôn liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra trạng thái cân bằng khiến thời tiết, đại địa,... và các pháp thuật của đại lục được ổn định.

Đặc biệt, do các nguyên tố đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau nên nếu thu thập càng nhiều nguyên tố để dung hợp chúng thành Năng lượng tự nhiên thì sẽ nhận được nhiều lực lượng hơn từ Sách Tiến Hóa so với chỉ sử dụng 1 nguyên tố để kích hoạt. 

 ĐIỀU KIỆN MỞ NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN

 Cấp độ mở hệ thống: 70+ trở lên

 Thời gian: sau 12 giờ hệ thống sẽ làm mới hoạt động
 Nơi tham gia: biểu tượng xuất hiện trên màn hình CÔNG DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN

 Kích hoạt các Pet tiến hóa tại tính năng Sách Tiến Hóa
 Tham gia tính năng Vũ Hóa Pet

 CÁCH THỨC THAM GIA

 Sau khi Click vào biểu tượng Năng Lượng Tự Nhiên cư dân sẽ mở bảng Năng Lượng Tự Nhiên
 

Bảng này bao gồm các nội dung như sau:

- Công Thức Nguyên Tố hôm nay:
 
 • Có 6 loại công thức được ghép từ các nguyên tố bên bảng tay phải
 • Cứ 12 giờ mỗi ngày công thức sẽ thiết lập lại hoàn toàn ngẫu nhiên
 • Phải thu thập Nguyên tố theo thứ tự đúng công thức
 • Xem: sử dụng Vàng để xem công thức bí mật. Tùy theo loại công thức sẽ có chi phí khác nhau
Tên công thức Chi phí Xem (Vàng)
1 180
2 180
3 280
4 280
5 380
6 380
- Bảng thu thập nguyên tố
 
 • Cư dân cần thu thập nguyên tố theo công thức bí mật
 • Bảng này luôn hiện 3 nguyên tố ngẫu nhiên (sáng lên) để cư dân chọn Thu thập
 • Sau mỗi lần thu thập nguyên tố sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 nguyên tố mới
 • Làm mới: mỗi ngày mỗi người có 10 lần Làm Mới bảng Nguyên Tố miễn phí. Có thể dùng Vàng để gia tăng
 • Thu thập: mỗi ngày mỗi người có 12 lần Thu thập miễn phí. Có thể dùng Vàng để gia tăng
 Mỗi lần cư dân thu thập 1 Nguyên tố sẽ nhận được 1 lượng Năng Lượng Tự Nhiên nhất định. Đồng thời nếu

- Đạt được tổ hợp nguyên tố giống công thức bí mật sẽ được Thưởng thêm 1 lượng điểm Năng Lượng Tự Nhiên
 
Tên công thức Năng Lượng Tự Nhiên thưởng
1 90
2 90
3 140
4 140
5 195
6 195

- Nếu là người đầu tiên trên toàn server hoàn thành được công thức đó thì
 
 • Sẽ nhận được Năng Lượng Tự Nhiên thưởng x10
Tên công thức Năng Lượng Tự Nhiên thưởng
1 90 + 90*10
2 90 + 90*10
3 140 + 140*10
4 140 + 140*10
5 195 + 195*10
6 195 + 195*10
 • Công thức đó sẽ được công khai và toàn bộ cư dân trên server đó đều thấy được

 
 LƯU Ý KHI THAM GIA

 Khi thu thập 1 Nguyên tố hệ thống sẽ tự động xuất hiện ngẫu nhiên 3 Nguyên tố mới
 Khi sử dụng Vàng để Xem công thức thì chỉ người Xem mới thấy được công thức đó
 12 giờ trưa hàng ngày hệ thống sẽ cập nhật lại bao gồm: thay đổi công thức, reset số lần Thu thập và Làm Mới
 Cư dân chỉ có thể thu thập tối đa 4 Nguyên tố. 
Nếu thu thập Nguyên tố thứ 5 thì

 
 • Chuỗi nguyên tố hiện tại sẽ dịch về bên trái 
 • Nguyên tố thứ 1 sẽ biến mất
 Khi thu thập đúng công thức Nguyên tố thì các Nguyên tố trong công thức đó sẽ mất đi
 Chi phí gia tăng số lần Thu thập mỗi lần sẽ khác nhau
 Chi phí Làm Mới là 5 Vàng/Lần
 Sử dụng Vàng để gia tăng số lần Làm Mới và Thu thập không giới hạn