Thông báo về trường hợp bang hội vi phạm tại Bá Long

[27.02.2020]
Chào các cư dân!

Như Vua Pháp Thuật Team đã thông báo trong thông tin Cảnh báo và hình thức xử lý trường hợp sử dụng lỗi online tham gia Bang Hội Chiến được công bố vào ngày 15.12.2014 với các quy định cũng như thông tin đầy đủ về hình thức xử lý trong việc gây ảnh hưởng đến tiến trình diễn ra sự kiện này. Tuy nhiên, dù đã có thông báo từ sớm nhưng một số bang hội vẫn cố ý sử dụng lỗi khi tham gia sự kiện này.

Tại server Bá Long, Vua Pháp Thuật Team đã tiến hành nhiều lần cảnh cáo về các hành vi vi phạm khi tham gia Bang Hội Chiến (Mới nhất là vào ngày 09.01.2020) tuy nhiên, bang hội Một Nhà (Số bang hội: 15266) dù đã được cảnh cáo nhưng vẫn cố ý vi phạm quy định theo Nguyên tắc xử lý tại trang chủ Vua Pháp Thuật. Như vậy:

 Hình thức xử lý đối với bang hội và bang chủ

 • Thời gian giải tán bang hội: thực hiện vào đợt bảo trì định kỳ 05.03.2020
 • Bang hội đã giải tán sẽ không tiến hành phục hồi
 • Không giải quyết các phản hồi, khiếu nại sau khi bang đã tiến hành giải tán
 Hình thức xử lý đối với thành viên bug

 • Các thành viên bug bao gồm: ๖ۣۜ[H]oLi049, ๖ۣۜ[H]oLi041, ๖ۣۜ[H]oLi042
 • Nhân vật của các thành viên này sẽ bị khóa 7 ngày từ 05.03 đến 12.03.2020
 Gửi yêu cầu phản hồi

 • Nếu có ý kiến, khiếu nại nào liên quan đến việc giải tán bang hội hãy gửi yêu cầu tại http://hotro.goplay.vn
 • Chỉ tiếp nhận yêu cầu phản hồi từ Bang chủ và các Quan chức trong bang
 • Thời gian tiếp nhận: từ hôm nay đến 17:00 ngày 03.03.2020
 • Nếu Team không nhận được bất kỳ phản hồi nào xem như bang chủ đã chấp nhận hình thức xử lý theo quy định
 • Chọn loại yêu cầu: Các vấn đề khác
 • Tiều đề yêu cầu: Phản hồi về bang hội chiến Một Nhà (Số bang hội: 15266) 
 • Mô tả và nêu chi tiết phản hồi

Một lần nữa Vua Pháp Thuật Team thông báo đến các cư dân tố cáo bang hội sử dụng lỗi trong Bang Hội Chiến đó là:

 • Vui lòng gửi yêu cầu tố cáo tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Việc gửi yêu cầu tại hỗ trợ để tránh các xung đột hoặc rắc rối xảy ra trong quá trình các bạn tham gia game
 • Vua Pháp Thuật chỉ tiếp nhận thông tin tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Đối với các cư dân tố cáo không đúng sự thật sẽ bị khóa tài khoản từ 15 ngày đến 1 tháng
 

Vua Pháp Thuật Team