Kỹ Năng Thần Khí

Thần khí là các bảo vật trấn tộc của mỗi gia tộc trong Vua Pháp Thuật, mỗi thần khí có các quyền năng khác nhau, phải hiểu rõ từng quyền năng thần khí mới có thể phát huy được sức mạnh của chúng. Vua Pháp Thuật có 2 loại thần khí với vô số quyền năng khác nhau bao gồm:

  • Thần khí chính: có 4 kỹ năng gồm 1 kỹ năng thiên phú và 3 kỹ năng trưởng thành
  • Thần khí phụ: có 5 loại thần khí phụ, mỗi loại có thể có nhiều kỹ năng khác nhau
Thần khí chính là bảo vật trấn tộc của mỗi gia tộc, cư dân của tộc nào thì sử dụng thần khí của chính tộc đó. Thần khí chính bao gồm 2 loại kỹ năng là Kỹ năng thiên phú và kỹ năng trưởng thành trong đó:

- Kỹ năng thiên phú: kỹ năng cố định của thần khí trấn tộc. Mỗi gia tộc chỉ có 1 kỹ năng duy nhất
- Kỹ năng trưởng thành: sẽ xuất hiện khi thần khí nâng cấp độ, có thể đổi kỹ năng phù hợp để sử dụng

 KỸ NĂNG THIÊN PHÚ

 
  Thần Khí Chính   Kỹ Năng Thiên Phú Nghề  Nghiệp Hiệu Quả
Diêm Ma Tâm Họa Địa Vi Lao Chiến Binh Khóa, khiến mục tiêu không thể thao tác
Thánh Quang Thập Tự Thiên Hựu Quang Danh Y Giúp mục tiêu giảm sát thương nhận được
Trấn Hồn Nhạc Phổ Hỗn Ma Âm Nhạc Công Phong ấn khiến mục tiêu hôn mê
Tinh Hỏa Trụy Vô Tận Thiên Khung Xạ Thủ Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái mất SP
Tự Nhiên Mị Sinh Tử Đồng Lộ Thợ Săn Đổi thương tổn giữa Pet và nhân vật
Thần Võ Huân Chương Ngọc Thạch Thiêu Hiệp Sĩ Bỏ phòng ngự để tăng sức tấn công

 KỸ NĂNG TRƯỞNG THÀNH

  Tên Kỹ Năng Hiệu Quả
Kỹ năng 1
Đồ Sát Gia tăng % tỷ lệ tấn công vật lý
Tinh Diệu Gia tăng % tỷ lệ chính xác khi buff trạng thái có hại
Thần Hựu Gia tăng % tỷ lệ kháng trạng thái có hại
Phong Ma Gia tăng % tỷ lệ bạo kích
Thiên Mệnh Gia tăng % tỷ lệ tấn công ma pháp
Thiền Tâm Gia tăng % tỷ lệ kháng bạo kích
Kỹ năng 2
Tuyệt Mệnh Ra đòn chí mạng đối với mục tiêu có lượng HP nhỏ hơn %
Khiên Chế Giảm % tốc độ của mục tiêu
Trấn Áp Giảm % sức tấn công của mục tiêu
Phá Quân Giảm % tỷ lệ phòng ngự của mục tiêu
Đoạn Không Tạo % - % sát thương vật lý
Toái Không  Tạo % - % sát thương ma pháp
Kỹ năng 3
Thiên Phệ Hấp thu % MP của mục tiêu
Thiên Khiển Giảm % khả năng sát thương của mục tiêu
Độc Thần Giảm % khả năng kháng trạng thái có hại
Tiêu Lệ Giảm điểm SP của mục tiêu
Trục Tà Tăng % khả năng kháng trạng thái có hại
Quỷ Phược Giảm % tác dụng trị liệu mục tiêu nhận được
 
Mỗi nhân vật có thể trang bị tối đa cho nhân vật 5 thần khí phụ. Thần khí phụ chủ yếu kiếm được từ tham gia thám hiểm phụ bản và một số sự kiện đặc biệt. 
  • Thần khí phụ chia làm 3 cấp tương ứng với 3 màu là Sơ cấp (Trắng) - Trung cấp (Xanh lục) - Cao cấp (Xanh dương).
  • Một thần khí phụ chỉ sở hữu 1 kỹ năng, tuy nhiên cùng 1 loại thần khí phụ có thể có nhiều kỹ năng khác nhau.
  • Thần khí phụ không thể đổi kỹ năng, không thể nâng cấp
 CÁC THẦN KHÍ PHỤ HIỆN CÓ
 
  Thần Khí Phụ Thần khí phụ Kỹ Năng Ẩn Giấu
Thần Khí Sơ Cấp - Trắng
Bàn Thạch Ấn Chương 1 Linh Khải, Kiên Bích, Hội Tâm
Hành Giả Tượng 2 Tu Hành, Tụ Tài
Mê Thất Kính 3 Điên Ma, Linh Động
Thủy Tinh La Bàn 4 Cường Thân, Đoạn Hồn, Nộ Mục
Hư Không Châm 5 Ảo Linh, Chiến Phách, Thần Quyết
Thần Khí Trung Cấp - Xanh Lục
Tân Nguyệt Ấn Chương 1 Linh Khải Trung Cấp, Kiên Bích Trung Cấp, Hội Tâm Trung Cấp
Hiền Giả Tượng 2 Tu Hành Trung Cấp, Tụ Tài Trung Cấp
Hư Không Kính 3 Điên Ma Trung Cấp, Linh Động Trung Cấp
Vô Tượng La Bàn 4 Cường Thân Trung Cấp, Đoạn Hồn Trung Cấp, Nộ Mục Trung Cấp
Thiên Tinh Châm 5 Ảo Linh Trung Cấp, Chiến Phách Trung Cấp, Thần Quyết Trung Cấp
Thần Khí Cao Cấp - Xanh Dương
Diễm Dương Ấn Chương 1 Linh Khải Cao Cấp, Kiên Bích Cao Cấp, Hội Tâm Cao Cấp
Thánh Giả Tượng 2 Tu Hành Cao Cấp, Tụ Tài Cao Cấp, Thần Phúc
Hỗn Độn Kính 3 Điên Ma Cao Cấp, Linh Động Cao Cấp, Thiên Phách
Hỗn Thiên La Bàn 4 Cường Thân Cao Cấp, Đoạn Hồn Cao Cấp, Nộ Mục Cao Cấp.
Quang Diệu Châm 5 Ảo Linh Cao Cấp, Chiến Phách Cao Cấp, Thần Quyết Cao Cấp

 HIỆU QUẢ KỸ NĂNG THẦN KHÍ PHỤ
  Tên Kỹ Năng Hiệu Quả
Cường Thân Tăng % giới hạn HP
Đoạn Hồn Tăng % giới hạn MP
Điên Ma Tăng % tỷ lệ bạo kích
Hội Tâm Tăng % kháng bạo kích
Tụ Tài Tăng % ngân phiếu nhận được khi đánh quái
Tu Hành Tăng % Exp nhận được khi đánh quái
Nộ Mục Mỗi lượt khôi phục lượng SP nhất định
Linh Động Tăng % tốc độ
Kiên Bích Tăng % phòng ngự vật lý
Linh Khải Tăng % phòng ngự ma pháp
Thần Quyết Tăng điểm miễn tử
Ảo Linh Tăng % ngăn chặn sát thương ma pháp
Chiến Phách Tăng % ngăn chặn sát thương vật lý
Thần Phúc Tăng % Exp và Ngân phiếu nhận được khi đánh quái
Thiên Phách Tăng chính xác và kháng bạo kích