Cách Sử Dụng

Mỗi một thần khí đều chứa đựng bên trong những sức mạnh và quyền năng tối thượng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một quyền năng nào cũng phù hợp với người sử dụng. Tùy theo mục đích, chiến lượt mà cư dân có thể chọn lựa quyền năng thích hợp nhất để từ đó phát huy tối đa sức mạnh của nhân vật


 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THẦN KHÍ

 Trong chiến đấu cần tiêu hao một lượng SP mới có thể sử dụng kỹ năng Thần khí.

 Điểm SP chỉ nhận được thông qua chiến đấu hoặc sử dụng một số vật phẩm đặc biệt. SP tích lũy tối đa là 150 điểm.
 Nếu tử vong trong chiến đấu mà sử dụng Hình Nhân thì SP sẽ khôi phục <=80 điểm
 Không sử dụng hình nhân khi tử vong điểm SP sẽ trở về 0
 Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu không tử vong SP sẽ <=80 điểm
 Một số kỹ năng Thần khí có thể gia tăng SP của người sử dụng khi trong trạng thái chiến đấu
 Thần khí chính có 4 trong đó 1 Kỹ năng thiên phú và 3 kỹ năng trưởng thành.
 Kỹ năng trưởng thành của thần khí chính có thể thay đổi tùy ý
 Kỹ năng trưởng thành của thần khí chỉ xuất hiện khi thần khí đạt đến cấp độ nhất định
 Thần khí phụ chỉ có tối đa 1 Kỹ năng thiên phú, kỹ năng này xuất hiện ngẫu nhiên. 


Thần khí chính

 HỌC & NÂNG CẤP KỸ NĂNG THẦN KHÍ CHÍNH

Kỹ năng trấn tộc của thần khí chính chỉ có thể học khi cấp độ thần khí là 3. Cách học như sau


 Mở bảng Kỹ năng bằng cách click vào biểu tượng Chiêu (Phím tắt S)


 Trong bảng Kỹ năng chọn mục Thần khí và chọn kỹ năng thần khí để Học

 

 Lưu ý   


 Cấp độ kỹ năng của thần khí phụ thuộc vào cấp độ thần khí
 Chỉ khi cấp độ thần khí chính đạt yêu cầu mới có thể nâng cấp kỹ năng thiên phú của thần khí chính
 Kỹ năng trưởng thành của thần khí chính cũng phụ thuộc vào cấp độ thần khí chính.
 Kỹ năng trưởng thành khác nhau sẽ yêu cầu cấp độ nâng cấp khác nhau
 Kỹ năng thần khí phụ không thể nâng cấp