Các Loại Lông Vũ

Đôi cánh quyền năng luôn là niềm khao khát cho những ai được xem là dũng sĩ bậc nhất của vùng đất Vô Ưu. Với các sức mạnh và quyền năng kỳ diệu, chúng không chỉ giúp gia tăng năng lượng, gia tăng uy thế mà còn là niềm tự hào cho gia tộc. Chính vì vậy, cuộc săn đỉnh cao sức mạnh của đôi cánh luôn là mục tiêu sống và nguyện vọng từ nhiều thế hệ.

Không chỉ thế, những vật phẩm dành tăng sức mạnh và quyên năng cho các đôi cánh là các loại Lông Vũ pháp thuật cũng trở thành bảo vật luôn được mọi người săn lùng bất kể ngày đêm

 PHÂN LOẠI LÔNG VŨ

 Lông vũ chia làm 4 loại là A,B,C,D. Trong đó, khi khảm nạm phải tuân theo số lượng quy định như bảng sau:

 Lông vũ loại A B C D
 Tối đa sử dụng 1  1  1  2

 Cùng loại lông vũ thuộc tính chỉ được sử dụng duy nhất một cái.
 Ví dụ ở người đã khảm Lông Vũ Mê Hồn thì không thể khảm tiếp các loại lông vũ có thuộc tính Mê Hồn.

 LÔNG VŨ 1 THUỘC TÍNH
 
  Tên Lông Vũ Loại Lông Vũ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Lông Vũ Tấn Công Vật Lý A 300 600 900 1200 1500
Lông Vũ Tấn Công Ma Pháp A 300 600 900 1200 1500
Lông Vũ Chính Xác A 7 14 21 28 35
Lông Vũ Bạo Kích A 3 6 9 12 15
Lông Vũ Phòng Ngự B 300 600 900 1200 1500
Lông Vũ Kháng Bạo Kích B 3 6 9 12 15
Lông Vũ Sinh Mệnh C 3000 6000 9000 12000 15000
Lông Vũ Ma Pháp C 300 600 900 1200 1500
Lông Vũ Tốc Độ C 120 240 360 480 600
Lông Vũ Miễn Tử B 2 4 6 8 10
Lông Vũ Hỗn Loạn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Thất Hồn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Trúng Độc D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Trào Phúng D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Mê Hồn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Thạch Hóa D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Hỗn Loạn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Thất Hồn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Trúng Độc D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Trào Phúng D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Mê Hồn D 5% 10% 15% 20% 25%
Lông Vũ Chống Thạch Hóa D 5% 10% 15% 20% 25%

 LÔNG VŨ 2 THUỘC TÍNH
 
  Tên Lông Vũ Loại Lông Vũ Thuộc Tính 1 Thuộc Tính 2
Lông Vũ Cường Tráng A Tấn công vật lý: 1650 Chính xác: 38
Lông Vũ Ác Ma A Tấn công ma pháp: 1650 Chính xác: 38
Lông Vũ Thủ Hộ B Phòng ngự: 1650 Kháng bạo kích: 16
Lông Vũ Thần Ân C HP: 16500 MP: 1650
Lông Vũ Mộng Mị D Mê Hồn: 27% Trúng Độc: 27%
Lông Vũ Tà Niệm D Thất Hồn: 27% Trào Phúng: 27%
Lông Vũ Thanh Tâm D Chống Mê Hồn: 27% Chống Trúng Độc: 27%
Lông Vũ Định Thần D Chống Thất Hồn: 27% Chống Trào Phúng: 27%

 LÔNG VŨ 3 THUỘC TÍNH

  Tên Lông Vũ Loại Lông Vũ Thuộc Tính 1 Thuộc Tính 2  Thuộc Tính 3
Lông Vũ Chiến Thần A Tấn công vật lý: 1800 Chính xác: 42 Bạo kích: 18
Lông Vũ Ma Thần A Tấn công ma pháp: 1800 Chính xác: 42 Bạo kích: 18
Lông Vũ Niết Bàn B Phòng ngự: 1800 Kháng bạo kích: 18 Miễn tử: 12
Lông Vũ Thánh Quang C HP: 18000 MP: 1800 Tốc độ: 720
Lông Vũ Phách Y D Mê Hồn: 30% Hỗn Loạn: 30% Trúng Độc: 30%
Lông Vũ Dera D Thất Hồn: 30% Trào Phúng: 30% Hóa Đá: 30%
Lông Vũ Tinh Nhuệ D Chống Mê Hồn: 30% Chống Trúng Độc: 30% Chống Hỗn Loạn: 30%
Lông Vũ Mạnh Mẽ D Chống Thất Hồn: 30% Chống Trào Phúng: 30% Chống Hóa Đá: 30%

 

 Lưu ý   


 Màu sắc Lông Vũ khảm vào cánh không vượt quá màu sắc của cánh
 Các loại Lông Vũ có thể sưu tập thông qua tham gia phụ bản, đánh BOSS bay cùng một số sự kiện