Hành Lang Vô Tận26.08

Cánh cửa luân hồi đã bị phá vỡ, một vòng luân hồi nữa lại đã bắt đầu. Hành Lang Vô Tận vẫn luân ẩn giấu các bí mật đang đợi các dũng sĩ quả cảm khám...

Thám Hiểm Di Tích26.08

Hiện tại, Thiên Không Thành đã bị các hư linh tà ác chiếm lĩnh, tòa chiến thành từng huy hoàng một thời lại lưu lạc đến nỗi này, bản thân bạn có thể nào để...

Thế Giới Số26.08

Thiên Không Thành đã được kích hoạt, tuy nhiên tại đây vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã như: Vì sao chư thần lại phong ấn tòa bảo thành này khi trở lại...