Đôi Cánh Huyền Thoại

Thăng Tinh Cánh

Thăng tinh sẽ khiến các sức mạnh thuộc tính vốn có của cánh được tăng cường. Những sức mạnh này càng cao nhân vật và chiến thú sẽ...

Dung Hợp Cánh

Dung hợp các cánh lại với nhau để thay đổi phẩm chất cánh từ đó sức mạnh ẩn chứa trong cánh sẽ được gia tăng, đồng thời những quyền năng và sức mạnh của...