Dung Hợp Cánh

Dung hợp các cánh lại với nhau để thay đổi phẩm chất cánh từ đó sức mạnh ẩn chứa trong cánh sẽ được gia tăng, đồng thời những quyền năng và sức mạnh của cánh sẽ được giải phóng khiến nhân vật và chiến thú trở nên mạnh mẽ.

 ĐIỀU KIỆN DUNG HỢP

 Cánh:

 
  • Các cánh dung hợp phải cùng phẩm chất (cùng màu)
  • Cánh Ánh Sáng không thể dung hợp với 3 loại: Cánh Ác Ma, Cánh Bích Không, Cánh Thiên Sứ
 Số lượng cánh: tối thiểu 5 cánh
 NPC thực hiện: đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 DUNG HỢP THÔNG THƯỜNG

 Tại bảng Cải Tạo Cánh chọn chức năng Dung hợp cánh
 

 Đặt cánh chính vào ô Cánh chính và 4 Cánh phụ vào các ô cánh phụ xung quanh
 

 Sau khi đặt cánh vào các ô vị trí được yêu cầu chỉ cần nhấn Dung hợp là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 

 Lưu ý   


 Khi dung hợp thông thường chỉ cần cánh cùng phẩm chất, khác loại nhau vẫn tiến hành dung hợp được
 Tùy theo phẩm chất cánh khi dung hợp sẽ có tỉ lệ dung hợp thành công, thất bại
 5 cánh cùng loại khi dung hợp thành công sẽ nhận được 1 cánh cùng loại
 5 cánh khi dung hợp có nhiều loại sẽ có xác suất nhận được 1 trong các loại cánh dung hợp
 Cánh dung hợp chỉ cần 1 cánh KHÓA thì khi dung hợp cánh nhận cũng sẽ KHÓA
 Khi dung hợp thành công cánh sẽ có phẩm chất (màu cao hơn)
 Cánh chính sau khi dung hợp dù thành công hay thất bại cũng sẽ được giữ lại, cánh phụ mất đi
 Cánh chính sau khi dung hợp số lỗ, lông vũ đã khảm nạm, số sao đã thăng sẽ được giữ lại
 Cánh từ phẩm chất xanh dương trở lên sẽ hiển thị khi nhân vật trang bị trên người
 
 DUNG HỢP CAO CẤP

 Tại bảng Cải Tạo Cánh chọn chức năng Dung hợp cánh rồi chọn Dung hợp cao cấp
 

 Trong bảng Dung hợp cao cấp cần đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng để tránh các sai sót trong quá trình thực hiện.

- Chức năng này chỉ có hiệu lực đối với dung hợp cánh lên phẩm chất Tím và Cam
- Cánh chính và cánh phụ phải cùng loại và cùng phẩm chất với nhau
- Số lượng cánh phụ càng nhiều tỉ lệ thành công càng cao. Cao nhất là 100%
- Cánh xanh dương dung hợp lên tím có thể đặt tối đa 10 cánh phụ xanh dương
- Cánh tím dung hợp lên cam có thể đặt tối đa 16 cánh phụ tím

 

 Đặt cánh chính vào các ô vị trí và chọn số lượng cánh để tiến hành dung hợp cao cấp


 Sau khi đặt cánh vào các ô vị trí được yêu cầu chỉ cần nhấn Dung hợp là hệ thống sẽ tự động thực hiện


 Lưu ý   


 Các thuộc tính, số lỗ, số sao, lông vũ của cánh chính sẽ được giữ lại khi Dung hợp
 Nếu chọn hết số cánh vượt quá số lượng hệ thống dung hợp hệ thống sẽ thông báo lỗi
 Số cánh phụ càng nhiều tỉ lệ thành công khi dung hợp càng cao
 Khi dung hợp bất kỳ 1 cánh dù cánh chính hay cánh phụ KHÓA thì cánh dung hợp thành công sẽ KHÓA