Vang Danh Thiên Hạ

[08.03.2023]
Mỗi khi khám phá một bí mật của vùng đất mới các cư dân Vô Vưu sẽ nhận được những thành tựu cống hiến nhất định. Để tưởng thưởng và vinh danh cho các cư dân có nhiều cống hiến vì nền hòa bình đại lục, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng gia tộc đã quyết định tổ chức hoạt động mang tên VANG DANH THIÊN HẠ cùng với nhiều quà tặng giá trị để chắp cánh ước mơ trở thành chúa tể cho các dũng sĩ tại vùng đất mới Nguyệt Miêu
 

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 09.03.2023
 Thời gian kết thúc: 14:00 ngày 22.03.2023
 Địa điểm diễn ra: Server mới Nguyệt Miêu

 NỘI DUNG SỰ KIỆN


Trong thời gian sự kiện các cư dân hãy nỗ lực thật nhanh để đạt được các thành tựu trong quá trình thám hiểm. Đến 14:00 ngày 22.03.2023 dựa trên Bảng Xếp Hạng - Thành Tựu 5 cư dân có xếp hạng cao nhất sẽ nhận được các quà tặng đặc biệt

 PHẦN THƯỞNG XẾP HẠNG THÀNH TỰU

Xếp Hạng   Quà tặng 1   Quà tặng 2
1.500 Thăng Tinh Thạch  5 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
2 1.000 Thăng Tinh Thạch  4 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
3 750 Thăng Tinh Thạch  3 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
4 500 Thăng Tinh Thạch  2 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
5 300 Thăng Tinh Thạch  1 Kết Tinh Thần Dụ Lớn

 CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT

 Chỉ tính kết quả tại Bảng Xếp Hạng Thành tựu được cập nhật vào lúc 14:00 ngày 22.03.2023
 Quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Quà tặng sẽ được trao trong 7 ngày kể từ thời điểm thông báo danh sách nhận thưởng
 
Cư dân có thể xem thông tin TOP 10 Thành tựu tại Xếp hạng -> Thành tựu