Thú Cưỡi Vô Song

Thánh địa trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mắt mọi người, đó là nơi công chúa Tuyết Liên ngủ say được thủ hộ bởi những người bảo vệ trung thành và gan dạ, đây cũng là nơi... chất chứa các bí mật về cuộc đời của Chu Ma Vương

"Để chiến thắng năng lượng bổn nguyên là cực kỳ khó khăn, huống chi là lực lượng được Chu Ma Vương không ngừng tích lũy từ quá trình chém giết và hủy diệt. Chỉ có mượn năng lượng thần thánh và tối thượng của Thánh Đường mới có thể chống lại, đây là phương pháp cuối cùng để mang đến thắng lợi"

Những phù chú cổ xưa lại một lần nữa bị giải khai, những lực lượng thượng cổ ngủ say lại lần nữa thức tỉnh. Chỉ có những dũng sĩ vượt qua các thử thách của công chúa Tuyết Liên mới có thể đạt được năng lượng thần bí của Thánh Đường.

"Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đồng hành cùng ngươi tham gia phiêu lưu và mạo hiểm! Đến đây đi, hãy nhảy lên lưng ta, tiếp nhận sức mạnh từ ta để chúng ta lên đường!"

 ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THÚ CƯỠI

 Nhân vật


 • Hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh: Tái Xuất Truyền Thuyết
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính: Cố Thủ Thánh Đường

 Bản đồ nhiệm vụ: Thánh Đường Thần Thánh và Thành Phố Chìm
 Thú cưỡi sở hữu: Bạch Hổ THÚ CƯỠI TRƯỞNG THÀNH

 Vật phẩm yêu cầu

- Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi 

- Khi sử dụng Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi sẽ nhận được từ 1-3 EXP, may mắn sẽ nhận được 10 EXP
 
 Tác dụng: thú cưỡi sẽ gia tăng sức mạnh cho nhân vật sở hữu


 Cấp độ thú cưỡi càng cao các thuộc tính gia tăng cho nhân vật sẽ càng nhiều
 Để tăng độ trưởng thành cho thú cưỡi cần thực hiện như sau

- Mở giao diện nhân vật chọn Thú cưỡi -> chọn Chi tiết- Chọn mục Trưởng thành tại bảng này cư dân có thể lựa chọn
 • Nuôi dưỡng (N.dưỡng): nuôi dưỡng thông thường, mỗi lần tiêu hao 1 Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi
 • Nuôi nhanh: mỗi lần nuôi dưỡng cần 10 Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi
   
 Cấp độ tối đa của thú cưỡi hiện tại là 19
 Cấp độ Tiến Hóa thú cưỡi ảnh hưởng trực tiếp đến cấp độ Trưởng Thành tối đa của thú cưỡi

 
Cấp độ Tiến Hóa Cấp độ Trưởng Thành tối đa
Bạch Hổ Lv 0 1 - 5
Bạch Hổ Lv 1 6 - 10
U Linh Hổ Lv 2 11 - 13
U Linh Hổ Lv 3 14 - 17
Hổ Vàng Răng Kiếm Lv 4 18 - 19

 TIẾN HÓA THÚ CƯỠI

 Vật phẩm yêu cầu

- Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi

 

- Tùy theo cấp độ tiến hóa mà số lượng Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi sẽ khác nhau
- Khi tiến hành sử dụng Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi
 • Tiến hóa thành công: các thuộc tính sẽ gia tăng, hình dạng thú cưỡi thay đổi
 • Tiến hóa thất bại: gia tăng điểm may mắn khi tiến hóa thú cưỡi. 
 Cấp độ tiến hóa của thú cưỡi càng cao thì tỉ lệ gia tăng năng lực của nhân vật càng nhiều
 Cấp độ, số lượng Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi sử dụng và tỉ lệ gia tăng được thống kê theo bảng sau

 
Cấp độ tiến hóa Số Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Tỉ lệ năng lực cộng thêm Hình dạng
0 - 1 2 2% Bạch Hổ
1 - 2 5 6% Bạch Hổ
2 - 3 8 12% U Linh Hổ
3 - 4 12 20% Hổ Vàng Răng Kiếm
 • Số Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi: số dược thủy cần sử dụng cho 1 lần tiến hóa
 • Tỉ lệ năng lực cộng thêm: là tỉ lệ năng lực (thuộc tính) thú cưỡi được gia tăng thêm sau khi tiến hóa thành công
 • Hình dạng: hình dạng của thú cưỡi sau khi tiến hóa ở cấp độ tiến hóa

 Để tăng cấp độ Tiến hóa cho thú cưỡi cần thực hiện như sau

- Mở giao diện nhân vật chọn Thú cưỡi -> chọn Chi tiết 
- Chọn mục Tiến hóa, tại bảng này cư dân chọn Tăng cấp để tăng cấp độ tiến hóa của thú cưỡi
 

 Cấp độ tiến hóa tối đa hiện tại của thú cưỡi là 4
 Khi tiến hóa thành công đến cấp độ nhất định thú cưỡi sẽ đổi hình dạng, điểm may mắn trở về 0
 Điểm may mắn chỉ lưu lại trong ngày, sang ngày mới sẽ trở về 0
 Các hình dạng của thú cưỡi sau khi Tiến hóa thành công
 
Bạch Hổ U Linh Hổ Hổ Vàng Răng Kiếm

 ĐỔI THÚ CƯỠI

 Mở giao diện nhân vật chọn Thú cưỡi -> chọn Chi tiết
 

 Chọn Đổi T.Cưỡi (Đổi Thú Cưỡi) sẽ thấy các thông tin bao gồm:
 
 • 2 dạng Thú cưỡi hiện có và có thể đổi là Bông Gòn và Viêm Lang
 • Chi phí tiến hành đổi Hình dạng (Vàng) và thông tin chi tiết của từng loại
 • Thời hạn của Đổi Thú Cưỡi sau khi kích hoạt là 30 ngày. Có thể tiến hành gia hạn sử dụng
 • Bông Gòn sẽ gia tăng trực tiếp thuộc tính cơ bản nhân vật: HP, MP, Phòng ngự, Tấn công, Kháng debuff
 • Viêm Lang sẽ gia tăng tỉ lệ các thuộc tính nhân vật: HP, MP, Phòng ngự, Tấn công, Kháng debuff

 Sau khi Mua hình dạng mới các thuộc tính gia tăng sẽ cộng vào thuộc tính nhân vật. Thuộc tính sẽ cộng dồn nếu Mua cả 2 hình dạng


Chọn cưỡi để đổi hình dạng thú cưỡi hiện tại

 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Chỉ khi nhân vật trong hình dạng chuyển sinh mới sử dụng được Thú Cưỡi
 Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi và Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi kiếm được từ một số sự kiện và Mê Trận
 Sau khi chuyển sinh nếu chuyển sang hình dạng bình thường thì nhân vật chỉ nhận các thuộc tính gia tăng
 Khi sử dụng thú cưỡi, cánh, tinh linh sẽ hiển thị ra bên ngoài, vũ khí và trang phục thời trang sẽ ẩn đi
 Khi trong trạng thái bay, thú cưỡi sẽ ẩn đi, lúc hạ xuống sẽ trong trạng thái cưỡi thú cưỡi