Nhiệm Vụ Tái Xuất Truyền Thuyết

Thánh địa trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mắt mọi người, đó là nơi công chúa Tuyết Liên ngủ say được thủ hộ bởi những người bảo vệ trung thành và gan dạ, đây cũng là nơi... chất chứa các bí mật về cuộc đời của Chu Ma Vương

"Để chiến thắng năng lượng bổn nguyên là cực kỳ khó khăn, huống chi là lực lượng được Chu Ma Vương không ngừng tích lũy từ quá trình chém giết và hủy diệt. Chỉ có mượn năng lượng thần thánh và tối thượng của Thánh Đường mới có thể chống lại, đây là phương pháp cuối cùng để mang đến thắng lợi"

Những phù chú cổ xưa lại một lần nữa bị giải khai, những lực lượng thượng cổ ngủ say lại lần nữa thức tỉnh. Chỉ có những dũng sĩ vượt qua các thử thách của công chúa Tuyết Liên mới có thể đạt được năng lượng thần bí của Thánh Đường.

"Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đồng hành cùng ngươi trong quá trình phiêu lưu và mạo hiểm! Bên cạnh đó sẽ mang lại cho người lực lượng và sức mạnh. Đến đây đi, hãy nhảy lên lưng ta, lên đường!"

 ĐIỀU KIỆN NHẬN NHIỆM VỤ

 Yêu cầu
 • Cấp độ: 120+
 • Đã hoàn thành nhiệm vụ Tái Xuất Truyền Thuyết
 • Quân hàm: Lính mới

 Nhiệm vụ chính cần hoàn thành: Cố Thủ Thánh Đường
 Phần thưởng: Thú Cưỡi, Vật phẩm quý, Công Trạng

 THÔNG TIN CHI TIẾT NHIỆM VỤ

Tên nhiệm vụ NPC Nhận Thông tin thực hiện nhiệm vụ
Bái Kiến Thống Lĩnh Võ Sĩ Tinh Anh Thánh Đường - Gặp Võ Sĩ Tinh Anh Thánh Đường
- Đối thoại Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Quân Đoàn Tinh Nhuệ Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Tìm hiểu tình hình quân đoàn
- Đối thoại Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Càn Quét Ác Ma Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Tiêu diệt
 • 20 Chuồn Chuồn Gió
 • 20 Bươm Bướm Xinh
 • 20 Tuần Lộc Mị Ảnh
 • 20 Ma Xà
- Sử dụng vật phẩm bay để tiêu diệt quái vật
- Nhận thưởng 2 Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Chỉ Dẫn Thuật Sĩ Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Gặp Thuật Sĩ Thánh Đường (Tọa độ: 227,114)
- Đối thoại và lắng nghe giáo huấn
Lắng Nghe Giáo Huấn Thuật Sĩ Thánh Đường Lắng nghe giáo huấn của Thuật Sĩ
Vết Tích Ác Ma Thuật Sĩ Thánh Đường - Theo chỉ dẫn tìm
 • 10 Tấm Da Nóng Cực Độ
 • 10 Kỳ Đặc Ma Nhấp Giáp
 • 10 Lưu Huỳnh Lấp Lánh
 • 10 Mảnh Võ Dị Thường
- Sử dụng vật phẩm bay để tiêu diệt quái vật
- Nhận thưởng 3 Đông Huyền Lệnh Kỳ (Cam)
Thăm Dò Tung Tích Thuật Sĩ Thánh Đường - Giúp đỡ Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Hoàn Trả Di Vật Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Mang 6 di vật trả lại cho Đạo Sư các tộc
- Mang về
 • Chúc Phúc Lưu Hỏa
 • Chúc Phúc Bàn Địa
 • Chúc Phúc Huyền Lâm
 • Chúc Phúc Thiên Khung
 • Chúc Phúc Liêu Vân
 • Chúc Phúc Linh Vũ
- Trở về gặp Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Hoàn Trả Khắc Ấn Thời Quang Đạo Sư Lưu Hỏa - Đến Lưu Hỏa Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Lưu Hỏa
- Hoàn trả Khắc Ấn Thời Quang
- Nhận Chúc Phúc Lưu Hỏa
Hoàn Trả Bàn Thạch Chi Tâm Đạo Sư Bàn Địa - Đến Bàn Địa Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Bàn Địa
- Hoàn trả Bàn Thạch Chi Tâm
- Nhận Chúc Phúc Bàn Địa
Hoàn Trả Tia Hắc Ám Đạo Sư Huyền Lâm - Đến Huyền Lâm Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Huyền Lâm
- Hoàn trả Tia Hắc Ám
- Nhận Chúc Phúc Huyền Lâm
Hoàn Trả Mảnh Vỡ Tinh Hồn Đạo Sư Thiên Khung - Đến Thiên Khung Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Thiên Khung
- Hoàn trả Mảnh Vỡ Tinh Hồn
- Nhận Chúc Phúc Thiên Khung
Hoàn Trả Phách Minh Túc Linh Đạo Sư Liêu Vân - Đến Liêu Vân Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Liêu Vân
- Hoàn trả Phách Minh Túc Linh
- Nhận Chúc Phúc Liêu Vân
Hoàn Trả Nguồn Gốc Vạn Vật Đạo Sư Linh Vũ - Đến Linh Vũ Tộc
- Đối thoại với Đạo Sư Linh Vũ
- Hoàn trả Nguồn Gốc Vạn Vật
- Nhận Chúc Linh Vũ
Nguy Cơ Thánh Đường Thuật Sĩ Thánh Đường - Tìm Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
- Đối thoại để bàn đối sách
Bắt Đầu Viễn Chinh Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường Chuẩn bị thám thính Suối Nguồn Năng Lượng
Mật Thám Huyền Cơ Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Nhận thám thính Suối Nguồn Năng Lượng
- Tự động dịch chuyển đến Thành Phố Chìm
- Tiêu diệt
 • 5 Thủy Quái Răng Nhọn
 • 5 Cua Kỳ Quái
 • 5 Dây Rong
 • 5 Cốt Cá
- Hoàn thành nhận 2 Linh Hồn Thạch Đặc Cấp
Dũng Sĩ Ngày Xưa Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường Tìm hiểu quá khứ của Chu Ma Vương
Dũng Sĩ Lưu Lạc Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường Tìm hiểu nguyên nhân tái xuất của Chu Ma Vương
Cố Thủ Thánh Đường Thuật Sĩ Thánh Đường - Thu thập 4 thánh vật
 • Thánh Điện Võ Sĩ Khôi
 • Thần Linh Chi Khám
 • Chiến Thần Giáp
 • Ảnh Chi Lợi Đao
- Đến các địa điểm chỉ định để thực hiện nhiệm vụ
- Hoàn thành sẽ mở hệ thống Thú Cưỡi
-
Nhận thú cưỡi Bạch Hổ
Mũ Sắt Thần Thánh Tượng Người Thủ Hộ - Đến tọa độ: (17,100) gặp Tượng Người Thủ Hộ
- Nhận Thánh Điện Võ Sĩ Khôi
Tro Cốt Anh Hùng Pháp Trận Thủ Hộ - Đến Mã Thạch Tuyết tìm Pháp Trận Thủ Hộ
- Tại tọa độ: (64,142) nhận nhiệm vụ
- Tìm 6 Linh Mai từ Phù Thủy Đen ở Tử Tức Đảo
- Hoàn thành nhận Thần Linh Chi Khám
Áo Giáp Dũng Sĩ Thạch Bia Đổ Nát - Đến Đoạn Cốc tìm Thạch Bia Đổ Nát
- Tại tọa độ: (192,185) nhận nhiệm vụ
- Click khiêu chiến Dũng Sĩ Bị Lãng Quên
- Nhận Chiến Thần Giáp
Binh Đao Ảnh Võ Ảo Ảnh Đen Tối - Đến Thánh Ước Địa tìm Ảo Ảnh Đen Tối
- Tại tọa độ: (113,78) nhận nhiệm vụ
- Click khiêu chiến Kagemusha
- Nhận Ảnh Chi Lợi Đao
Lực Lượng Thánh Đường Thuật Sĩ Thánh Đường - Cảm nhận sức mạnh mới
- Gặp Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Bảo Vệ Nguồn Cội Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Đến Thành Phố Chìm
- Đánh bại Nguyên Soái Ác Ma (Tọa độ: 173,141)
- Tìm Chu Ma Vương (Tọa độ: 216,79)
- Nhận 3 loại nguyên liệu cấp 5
Đối Đầu Chu Ma Vương Chu Ma Vương - Thông báo âm mưu của Chu Ma Vương
- Gặp Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường
Đêm Cuồng Phong Thống Lĩnh Chiến Sĩ Thánh Đường - Thông báo cho Tộc Trưởng Bối Tư sẵn sàng
- Về Đông Huyền Thành tìm Tộc Trưởng Bối Tư
- Nhận 2 loại nguyên liệu cấp 5

 CÁC HÌNH DẠNG CỦA THÚ CƯỠI
 
Bạch Hổ U Linh Hổ Hổ Vàng Răng Kiếm