Thiên Phú Thạch

Mở ra hệ thống thiên phú, chiến thú không chỉ kế thừa ý chí từ tổ tiên mà còn tích lũy được nguồn năng lượng vô cùng lớn đủ sức hủy diệt mọi thứ. Tuy nhiên, để kích hoạt chúng cần có những viên đá ma thuật được các bậc thầy luyện kim của đại lục Vô Ưu tinh chế và dày công điêu khắc.

CƠ BẢN DUNG HỢP TÁI THIẾT LẬP PHÂN GIẢI CÁCH KIẾM THIÊN PHÚ THẠCH

 THÔNG TIN CƠ BẢN

 Thiên Phú Thạch có 4 loại phẩm chất được phân chia theo 4 màu gồm

 
Xanh lục -> Xanh dương -> Tím -> Cam

 Mỗi 1 Thiên Phú Thạch có 5 cấp, để thăng cấp cần sử dụng chức năng Dung hợp
 Thiên Phú Thạch chỉ kiếm được từ sự kiện Vô Ưu Viễn Chinh
 Để thực hiện các Thao tác liên quan đến Thiên Phú Thạch cần thực hiện như sau:

 
 • Click vào biểu tượng Thiên Phú Pet mở bảng Thiên Phú Pet

 
 • Chọn Thao tác để mở Túi Thiên Phú

 DUNG HỢP THIÊN PHÚ THẠCH

 Thông tin cơ bản khi Dung hợp


 • Sử dụng 5 Thiên Phú Thạch cùng cấp, cùng màu để dung hợp
 • Thiên Phú Thạch sau khi dung hợp sẽ có cấp độ cao hơn 1 cấp
 • Nếu không sử dụng Định Hướng Phù, Thiên Phú Thạch sau dung hợp sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên
 • Nếu sử dụng Định Hướng Phù, Thiên Phú Thạch đặt trong ô Tím sẽ giữ nguyên thuộc tính
 • Định Hướng Phù tìm được từ sự kiện Vô Ưu Viễn Chinh và Ảo Cảnh Tầm Bảo

 Sau khi đặt các Thiên Phú Thạch vào các ô chỉ cần click Dung hợp là hệ thống tự động thực hiện

 TÁI THIẾT LẬP THUỘC TÍNH THIÊN PHÚ THẠCH

 Thông tin cơ bản khi Tái thiết lập


 • Sử dụng 2 Thiên Phú Thạch cùng cấp, cùng màu để Tái thiết lập
 • Thiên Phú Thạch sau khi Tái thiết lập sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên

 Sau khi đặt các Thiên Phú Thạch vào các ô chỉ cần click Tái thiết lập là hệ thống tự động thực hiện
 Lưu ý: sử dụng 2 Thiên Phú Thạch cùng thuộc tính thì thuộc tính sau Tái thiết lập cũng sẽ ngẫu nhiên

 PHÂN GIẢI THIÊN PHÚ THẠCH

 Thông tin cơ bản khi Phân giải


 • Khi Phân giải Thiên Phú Thạch sẽ nhận được Điểm Anh Linh
 • Tùy theo cấp độ và phẩm chất Thiên Phú Thạch mà Điểm Anh Linh nhận sẽ khác nhau
 • Khi đặt Thiên Phú Thạch vào ô Phân giải sẽ xem được Điểm Anh Linh nhận được

 Sau khi đặt các Thiên Phú Thạch vào ô cần Phân giải click Phân giải để hệ thống thực hiện

 CÁCH CÓ ĐƯỢC THIÊN PHÚ THẠCH

 Tham gia sự kiện Vô Ưu Viễn Chinh sẽ nhận được Thiên Phú Thạch
 Lần đầu công thành thành công hoặc tiêu diệt Boss khu vực

 • Lần đầu công thành thành công có thể nhận Thiên Phú Thạch
Khu vực Loại thành Thiên Phú Thạch có thể nhận
Núi Tuyết  Trắng Không
 Xanh lục Không
 Xanh dương Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
 Tím Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
 Cam Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
Đồng Bằng  Trắng Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
 Xanh lục Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
 Xanh dương Thiên Phú Thạch Lục Cấp 2
 Tím Thiên Phú Thạch Lục Cấp 2
 Cam Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
Cồn Cát  Trắng Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
 Xanh lục Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
 Xanh dương Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
 Tím Thiên Phú Thạch Lam Cấp 2
 Cam Thiên Phú Thạch Lam Cấp 2
Thủy Trạch  Trắng Thiên Phú Thạch Tím Cấp 1
 Xanh lục Thiên Phú Thạch Tím Cấp 1
 Xanh dương Thiên Phú Thạch Tím Cấp 1
 Tím Thiên Phú Thạch Tím Cấp 2
 Cam Thiên Phú Thạch Tím Cấp 2
Núi Lửa Trắng Thiên Phú Thạch Cam Cấp 1
 Xanh lục Thiên Phú Thạch Cam Cấp 1
 Xanh dương Thiên Phú Thạch Cam Cấp 1
 Tím Thiên Phú Thạch Cam Cấp 2
 Cam Thiên Phú Thạch Cam Cấp 2
 • Tiêu diệt Boss khu vực có thể nhận Thiên Phú Thạch
Tên Boss khu vực Khu vực Thiên Phú Thạch có thể nhận
Justa Tàn Ác Núi Tuyết  Thiên Phú Thạch Lục Cấp 1
Kar Xấu Xí Đồng Bằng  Thiên Phú Thạch Lục Cấp 2, Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
Eustass Cồn Cát  Thiên Phú Thạch Lam Cấp 2, Thiên Phú Thạch Tím Cấp 1
Diêm Ma Fare Thủy Trạch  Thiên Phú Thạch Tím Cấp 2, Thiên Phú Thạch Cam Cấp 1
Kinloss Núi Lửa  Thiên Phú Thạch Cam Cấp 1,2,3