Thiên Phú Pet

Ác ma ngủ say trong lòng đất đã tỉnh giấc
Bóng tối bao phủ bầu trời, máu tươi nhuộm đỏ các dòng sông
Sao trời rơi rụng, đại địa phẫn nộ, giữa hoang tàn và khói bụi có người đang thì thầm về...

Bước chân chinh đồ của các anh hùng
Con đường thành thần đã bị lãng quên
Chiến đấu vì vinh dự sẽ không bao giờ cô độc


…… —— Trong chiến trường đầy khói lửa và hỗn loạn, chiến thú đã mở ra hệ thống thiên phú, vĩnh viễn sát cánh cùng chủ nhân chiến đấu đến tận cuối thế giới

 ĐIỀU KIỆN MỞ THIÊN PHÚ PET

 Cấp độ: 50+

 Yêu cầu: phải có Điểm Anh Linh để kích hoạt và thăng cấp
 Năng lực: gia tăng các năng lực cho Pet tham chiến (Không gia tăng khi đấu PET)

 Nơi mở Thiên Phú Pet: biểu tượng xuất hiện trên màn hình

 

 QUY TẮC THIÊN PHÚ PET

 Thiên Phú PET chia làm 4 trang tương ứng 4 phẩm chất Xanh lục, Xanh lam, Tím và Cam


Tên phẩm chất Cấp độ nhân vật yêu cầu
Xanh lục 50 - 80
Xanh dương 81 - 100
Tím 101 - 120
Cam 121 - 150
 
 Mỗi trang sẽ có 11 ô Thiên Phú Pet được gia tăng khi kích hoạt trong đó

 • 9 ô được kích hoạt sẽ gia tăng trực tiếp năng lực của Pet tham chiến
 • 2 ô còn lại được kích hoạt để đặt Thiên Phú Thạch
 • Mỗi ô có 5 cấp độ và cần sử dụng Điểm Anh Linh để nâng cấp

 Để kích hoạt và thăng cấp 9 ô Thiên Phú Pet cần đạt các điều kiện như sau:

 • Điểm Anh Linh: có được từ Ảo Cảnh Tầm Bảo, Vô Ưu Viễn Chinh,...
 • Cấp độ nhân vật: cấp độ nhân vật phù hợp yêu cầu
 • Sau khi kích hoạt và thăng cấp năng lực pet sẽ được gia tăng trực tiếp

 Để kích hoạt và thăng cấp 2 ô Thiên Phú Pet đặt Thiên Phú Thạch cần đạt các điều kiện như sau:

 • Điểm Anh Linh: có được từ Ảo Cảnh Tầm Bảo, Vô Ưu Viễn Chinh,...
 • Cấp độ nhân vật: cấp độ nhân vật phù hợp yêu cầu
 • Tổng cấp độ của các ô Thiên Phú Pet đã kích hoạt
 • Mỗi bảng Thiên Phú Pet chia là 2 bên là Bên trái và Bên phải.
 • Muốn kích hoạt ô đặt Thiên Phú Thạch cần đạt điều kiện tổng cấp độ của mỗi bên trái hoặc phải
Tổng cấp độ yêu cầu Vị trí ô
20 Bên trái
35 Bên phải

 Tùy theo loại cấp độ Thiên Phú Thạch đặt vào sẽ gia tăng Năng Lượng Thiên Phú


 
 • Khi Năng Lượng Thiên Phú đạt mức nhất định sẽ gia tăng chỉ số cộng thêm
 • Các mức gia tăng như sau
Năng Lượng Thiên Phú Chỉ số Tăng
100 2%
200 4%
400 6%
700 8%
850 10%

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Tùy theo phẩm chất của trang mà phẩm chất Thiên Phú Thạch đặt vào sẽ khác nhau
 Thiên Phú Thạch cùng loại không thể dùng chung tại tất cả các trang Thiên Phú Pet
 Thiên Phú Thạch kiếm được tại sự kiện Vô Ưu Viễn Chinh và một số hoạt động khác