Thay Đổi Thời Gian Nâng Cấp Hệ Thống Vua Pháp Thuật

[31.08.2022]
Thân chào các cư dân!

Do một số phát sinh về kỹ thuật, nên quá trình nâng cấp hệ thống Vua Pháp Thuật vào sáng nay 31.08.2022 như thông báo trước đó sẽ được thay đổi đến đợt bảo trì định kỳ ngày 08.09.2022.

Như vậy, vào sáng nay 31.08 Vua Pháp Thuật Team sẽ không tiến hành bảo trì các server mà sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào 01.09.2022

Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân về sự bất tiện này.


 
Vua Pháp Thuật Team