Tháo Gỡ Bảo Thạch

Nếu bạn thấy bảo thạch mình đang khảm trên trang bị không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc không phù hợp với việc gia tăng sức mạnh trang bị bạn có thể sử dụng chức năng Tháo để gỡ bảo thạch đó thay bằng bảo thạch khác.

 ĐIỀU KIỆN THÁO GỠ

 Trang bị: có khảm nạm bảo thạch
 Chi phí: Vàng hoặc Kim Phiếu
 
 CÁCH THỨC THÁO GỠ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Đặt trang bị có bảo thạch cần gỡ bỏ vào ô trang bị, hệ thống sẽ hiển thị các bảo thạch hiện đang khảm nạm ở từng lỗ của trang bị
 Tiến hành tháo gỡ bảo thạch như sau

- Click vào nút Tháo sẽ hiển thị biểu tượng ổ khóa, sau đó click chọn bảo thạch cần gỡ


- Hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo chi phí để tháo gỡ bảo thạch, nếu đồng ý nhấn Có để hệ thống thực hiện

 

 Lưu ý   


 Tùy theo cấp độ bảo thạch được khảm mà chi phí sẽ khác nhau
 Bảo thạch được gỡ sẽ không mất đi và sẽ xuất hiện trong túi đồ nhân vật
 Ngoại trừ nhấn vào nút Tháo có thể Click đôi vào bảo thạch cần Tháo

 Có thể sử dụng bảo thạch cấp thấp để nâng cấp lên bảo thạch cấp cao