Khảm Nạm Bảo Thạch

Quá trình khảm nạm các bảo thạch vào trang bị sẽ giúp gia tăng sức mạnh bản thân nhân vật thông qua sự liên kết giữa nhân vật và trang bị trong Vua Pháp Thuật

 ĐIỀU KIỆN KHẢM NẠM

 Trang bị: đã đục lỗ
 Vật phẩm cần: Bảo Thạch

 Số bảo thạch tối đa có thể khảm nạm: 10 viên/trang bị
 
 CÁCH THỨC KHẢM NẠM

 Nếu trên trang bị có lỗ thì có thể khảm nạm lên các lỗ đó các loại bảo thạch để tăng thêm thuộc tính hỗ trợ cho trang bị.
 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo Chọn tính năng Khảm nạm sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Số lỗ hiển có của trang bị, các ô không bị mờ đi
- Các nút Khảm và Tháo

 Hiện tại các bảo thạch trong game gồm có:

- Bảo thạch tăng thuộc tính cơ bản: Sức mạnh, Thể chất, Nhanh nhẹn, Trí lực và Tinh thần
- Bảo thạch tăng thuộc tính phòng ngự: Chống hôn mê, chống ngủ say, chống định thân, chống hỗn loạn...
- Bảo thạch tăng may mắn: Nguyệt Thạch

 Chất lượng bảo thạch từ thấp đến cao như sau

- Toái liệt: phẩm chất trắng
- Liệt văn: phẩm chất xanh lục (Green)
- Thông thường: phẩm chất xanh dương (Blue)
- Thượng hạng: phẩm chất tím
- Hoàn mỹ: phẩm chất cam

 
 Sau khi đặt bảo thạch vào các vị trí tương ứng cần click Khảm và xác nhận khảm nạm để hệ thống thực hiện


 Các lưu ý cần biết

- Có thể khảm nạm bảo thạch khác đè lên bảo thạch hiện có trên trang bị
- Có thể Tháo bảo thạch đang khảm nạm trên trang bị để khảm nạm bảo thạch mới
- Cần tốn một số chi phí nhất định để Tháo bảo thạch