Thăng Cấp Tông Sư

[26.08.2014]
TÔNG SƯ danh hiệu cao quý nhất trong thế giới Vô Ưu cũng là chìa khóa mở ra hàng loạt tính năng khác hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn. Chính vì vậy việc thăng cấp Nghề Vô Ưu đã trở nên cấp thiết đối với nhiều cư dân. Để mọi người hiểu rõ hơn tiến trình, điều kiện,... để thăng cấp Nghề Tông Sư, các bạn hãy xem hướng dẫn sau:
 
ĐIỀU KIỆN NHẬN NHIỆM VỤ TÔNG SƯ

Kỹ năng tu luyện sơ cấp, trung cấp, cao cấp đạt cấp độ MAX

 
Tu luyện tinh thông các pháp thuật để tham gia thử thách

Cấp độ nhân vật 150 và đã hoàn thành chứng nhận sơ cấp, trung cấp & cao cấp
5000 Chiến tích và 500 Lệnh bài treo thưởng

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Bước 1

Nhận Nhiệm Vụ Nghề Tông Sư tại Đạo Sư Gia Tộc của nhân vật.


Bước 2

Đến gặp Khảo Quan Trung Cấp tại Tiên Lạp Thành để nhận nhiệm vụ. Lưu ý: chỉ khi toàn bộ kỹ năng tu luyện sơ cấp, trung cấp và cao cấp đạt max cư dân mới có thể nhận nhiệm vụ này


Bước 3

Nhận Nhiệm Vụ Nghề Tông Sư 3-2 và thực hiện đánh bại Solomon tại Mị Hoặc Lâm


Bước 4

Sau khi đánh bại Solomon về nhận nhiệm vụ khiêu chiến Khảo Quan Tông Sư tại Khảo Quan Trung Cấp



Chỉ cần thành công đánh bại các bậc Tông Sư tiền bối bạn có thể "xuất sư", đồng thời đạt được thành tựu cao nhất là Khai Tông Lập Phái và danh hiệu Tông Sư cao quý. Với thành tựu và danh hiệu này bạn sẽ không còn phụ thuộc vào gia tộc của mình, tiêu dao tự tại, lập thế lực cho riêng mình và đặc biệt là học được các cấp độ cuối cùng của kỹ năng gia tộc.