Tất Quà Giáng Sinh

[23.12.2022]
Tương truyền, trong đêm Giáng Sinh ông già Noel sẽ chui qua các ống khói và mang những món quà mà mình chuẩn bị sẵn để đặt trong những chiếc tất được treo trên các cây thông giáng sinh để chúc gia đình một mùa giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc.
 

Trong dịp Giáng Sinh năm nay, Sứ Giả Giáng Sinh sẽ dành tặng các cư dân Vô Ưu một chiếc tất giáng sinh thần kỳ và chỉ cần mọi người treo chúng lên Cây Thông là hôm sau chắc chắn sẽ nhận được các quà tặng đặc biệt của ông già Noel Vua Pháp Thuật

 THỜI GIAN & YÊU CẦU THAM GIA


 Thời gian treo Tất Quà: 0:00 ngày 24.12 đến 23:50 ngày 25.12.2022
 Thời gian nhận quà từ Cây Thông Giáng Sinh: 0:01 - 23:00 ngày 26.12.2022
 Cấp độ tham gia sự kiện: 50+
 

 
 HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Trong thời gian sự kiện tại Xuất Vân Thôn và một số thành lớn sẽ xuất hiện Cây Thông Giáng Sinh
 

 Từ 0:01 ngày 24.12 đến 23:59 ngày 25.12.2022 cư dân có Tất Quà có thể đến treo tại Cây Thông Giáng Sinh
 Một số lưu ý về Tất Quà
 
 
  • Chỉ treo Tất Quà tại Cây Thông Giáng Sinh ở Đông Huyền Thành
  • Sau khi treo Tất Quà trên Cây Thông Giáng Sinh vào thời gian nhận quà mới được nhận quà
  • Thời gian nhận quà sau khi treo Tất Quà là 0:01 - 23:00 ngày 26.12.2022
  • Tất Quà có được từ sự kiện Đánh Hạ Vua Gà
 ​Khi có Tất Quà cư dân đến ngay Đông Huyền Thành chọn Hãy treo Tất Quà lên cây
 

 Sau khi treo Tất Quà vào 0:01 - 23:00 ngày 26.12 cư dân hãy đến Cây Thông Giáng Sinh để Nhận Tất Đầy Quà
 

 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 Tất Quà duy nhất
 Khi nhận và sử dụng Tất Đầy Quà túi đồ nhân vật phải có ít nhất 2 ô trống nếu không quà sẽ mất
 Chỉ nhận được Tất Đầy Quà khi đã treo Tất Quà.
 Các vật phẩm có thời hạn sẽ mất đi và không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy
 NPC, Vật phẩm liên quan đến sự kiện sẽ biến mất vào 23:58 ngày 27.12.2022