Sửa Chữa Trang Bị

Tất cả trang bị đều có độ bền, khi độ bền của trang bị xuống còn 0 thì các thuộc tính của trang bị tăng thêm cho nhân vật sẽ không còn, vật phẩm đã khóa thì khi độ bền xuống 0 cũng sẽ không biến mất.

 SỬA CHỮA THÔNG THƯỜNG

 Đến tìm các NPC bán các vật phẩm tại các thành và sử dụng một khoản phí nhất định để sửa trang bị
 Mỗi lần sửa chữa thì giới hạn độ bền trang bị sẽ giảm một chút và kéo theo giá tiền sửa sẽ giảm dần.

 

 Nếu độ bền giới hạn của trang bị còn 0 chỉ có thể tiến hành nâng cấp trang bị để khôi phục độ bền

 SỬA CHỮA ĐẶC BIỆT

 Có thể mở Túi nhân vật và sử dụng nút Sửa chữa đặc biệt để tiến hành sửa chữa đặc biệt
 Sửa chữa đặc biệt không làm giảm độ bền giới hạn của trang bị nhân vật

 Sửa chữa đặc biệt sẽ tốn nhiều bạc và ngân phiếu hơn sửa chữa thông thường.
 Tiến hành mở Túi nhân vật sau đó chọn icon Sửa chữa và click vào trang bị cần sửa là hoàn thành