Hiệu Ứng Trang Bị

 

 KÍCH HOẠT THUỘC TÍNH KHÓA

 Tác dụng của việc khóa trang bị

 
 • Các trang bị chất lượng từ Xanh dương (Blue) trở lên đều có Thuộc tính khóa, chỉ khi trang bị Đã khóa thuộc tính này mới phát huy tác dụng
 • Sau khi khóa trang bị thì dù độ bền của trang bị xuống 0 thì trang bị cũng không mất, chỉ có các thuộc tính của trang bị là không còn phát huy tác dụng.
 • Vật phẩm đã khóa không thể giao dịch, cũng không thể bán bằng bất kỳ hình thức nào khác.
 • Nếu dùng các nguyên liệu khóa để chế tạo thì trang bị tạo ra sẽ bị khóa, các bảo thạch khảm nạm hoặc thăng tinh đã khóa cũng vậy.
 • Nếu dùng nguyên liệu chưa khóa để chế tạo trang bị chưa khóa thì có thể chọn Khóa trong Túi để khóa trang bị, sử dụng chức năng này sẽ không tốn bất kỳ một vật phẩm hay chi phí nào.

Tính năng Khóa trong túi đồ

 
 Tác dụng của việc kích hoạt thuộc tính linh hồn
 
 • Chỉ các trang bị phẩm chất Trác việt tím trở lên mới sở hữu linh hồn
 • Có nhiều loại linh hồn khác nhau chỉ khi sử dụng trang bị phù hợp yêu cầu mới kích hoạt được
   

 Tác dụng của bộ trang bị chữ ký
 
 • Chỉ tác dụng đối với các bộ trang bị phẩm chất Trác Việt Xanh Lam (Blue) trở lên
 • Mỗi món trang bị do người chơi tự chế tạo đều có chữ ký của người chơi trên đó.
 • Nếu sở hữu trọn bộ cùng chữ ký (XXX chế tạo) sẽ có thêm những thuộc tính hỗ trợ.
   
 
 Nếu cư dân kích hoạt hiệu ứng của bộ chữ ký, trong đó có 1 món là màu cam, các món còn lại là trác việt tím thì hiệu ứng sẽ dựa vào món trang bị thấp nhất (tức là trác việt tím) để tính
 
 BỘ TRANG BỊ TINH QUANG

 Tác dụng của bộ trang bị tinh quang

 
 • Nếu cư dân mặc trọn bộ trang bị sử thi (Tím) từ 8 sao trở lên thì sẽ có thể kích hoạt hiệu ứng trọn bộ tinh quang.
 • Nếu cư dân kích hoạt hiệu ứng tinh quang mà cả bộ do các trang bị 8 sao, 9 sao, 10 sao hợp thành thì hiệu ứng sẽ là của 8 sao.