Phúc Lợi

Hệ thống phúc lợi bang hội giúp các thành viên tham gia bang nhận được nhiều bảo vật quý giá, mọi người trong bang đoàn kết phát triển bang hùng cường và giàu có hơn.

PHÚC LỢI BANG HỘI


 Điều Kiện Nhận

- Bang hội: cấp 3 trở lên
- Yêu cầu: 6000 Điểm cống hiến
- Số lần nhận: 1 lần/ngày
- NPC nhận: Quản Lý Phúc Lợi Bang Hội trong bản đồ bang hội

 Cách Thức Nhận

- Mỗi ngày đến gặp Quản Lý Phúc Lợi Bang Hội để rút thưởng


 
- Tại bảng rút thưởng có thể Nhận để nhận vật phẩm ở giữa, Quay lại để quay các vật phẩm có trong vòng quay
 


 

 Thông Tin Quà Tặng

- Các quà tặng nhận được từ rút thưởng đều là quà tặng Không Khóa.
- Mỗi ngày mỗi người chỉ được rút thưởng 1 lần duy nhất
- Bang hội cấp bậc càng cao, cơ hội rút thưởng được các bảo vật quý giá càng nhiều

SHOP BANG HỘI

 Khi bang hội đạt cấp độ từ 3 trở lên các thành viên có thể đến Quản Lý Shop Bang Hội để mua các vật phẩm đặc biệt.
 Các vật phẩm mua đều được KHÓA
 Cấp độ bang càng cao, mua được càng nhiều vậy phẩm
 Cách mua như sau

- Đến gặp NPC Quản Lý Shop Bang Hội

 

- Sử dụng Điểm Cống Hiến và Điểm Quyên Góp để mua các vật dụng