Nhiệm Vụ

Các nhiệm vụ bang hội giúp thành viên bang đoàn kết với nhau, mỗi bang hội không chỉ là lãnh địa của 1 bang mà còn là niềm vinh dự và tự hào của mỗi thành viên trong bang. Bang hội giàu có, thành viên sẽ trở nên giàu có, sức mạnh các thành viên sẽ được nâng cao.


NHIỆM VỤ BANG HỘI

 Điều Kiện Nhận Nhiệm Vụ


- Kênh nhận nhiệm vụ: 2
- Thành viên của bang
- Số nhiệm vụ tối đa: 15 nhiệm vụ
- NPC nhận: Quản Lý Nhiệm Vụ Bang Hội tại bản đồ Bang Hội


 Cách Thức Nhận Nhiệm Vụ

- Đến Kênh 2 ở Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Chuyển Dịch Bang Hội (Tọa độ: 170,17) để di chuyển vào bản đồ bang
 

- Đối thoại với Quản Lý Nhiệm Vụ Bang Hội để nhận Nhiệm Vụ Bang Hội [Vòng]


 Thông Tin Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ bang hội bao gồm 4 loại là

- Thu thập vật liệu: trong quá trình xây dựng bang hội cần một số vật liệu, cần tìm vật liệu theo yêu cầu
- Bắt pet: trong quá trình xây dựng cần một số pet phòng vệ, bắt pet theo yêu cầu nhiệm vụ
- Tiêu diệt cường đạo: đến địa điểm nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại cường đạo là hoàn thành
- Tuần tra: tiến hành tuần tra tại bản đồ bang hội, đánh bại quái vật làm loạn là được


Một số lưu ý về nhiệm vụ:

- Mỗi lần nhận 1 vòng gồm 15 nhiệm vụ
- Nếu bỏ 1 nhiệm vụ phải đợi sang ngày mới mới nhận lại nhiệm vụ
- Khi hoàn thành nhiệm vụ 5,10,15 sẽ có cơ hội nhận Bảo Rương Thần Bí

 Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Phần thưởng nhiệm vụ bang hội chủ yếu bao gồm:

- Kinh nghiệm cho nhân vật
- Điểm cống hiến bang hội
- Kinh nghiệm bang hội
- Tiền bang hội
- Vật liệu bang hội
- Bảo Rương Thần Bí
- Sách Dạy Nấu Ăn hoặc Sách Dạy Chế Thuốc. Tùy cấp độ bang cư dân có thể nhận được các sách cấp độ khác nhau

Cấp bang hội Sách Dạy Nấu Ăn/Chế Thuốc
3 4
4 4-5
5 4-6
6 5-7

 Lưu Ý Cần Biết Khi Mở Bảo Rương

- Khi mở Bảo Rương cần để trống ít nhất 1 ô trống trong túi đồ nhân vật (Không tính túi N.vụ và Pet)
Vật phẩm có thể mất nếu túi đồ nhân vật bị đầy
Cần kiểm tra tình trạng mạng của nhân vật trước khi mở bảo rương
Mở Bảo Rương sẽ quay số ngẫu nhiên nhân vật phẩm nếu diss mạng hoặc F5 sẽ mất vật phẩm
Vua Pháp Thuật Team sẽ không giải quyết các trường hợp diss mạng hoặc F5 mất vật phẩm

NHIỆM VỤ RÈN LUYỆN BANG HỘI

 Điều Kiện Mở


- Kênh nhận nhiệm vụ: 2
- Bang chủ mới có thể mở nhiệm vụ
- Vật phẩm yêu cầu: 40 Rèn Luyện Hộ Phù
- Điều kiện khiêu chiến: nhóm 2 người trở lên
- NPC mở: Quản Lý Nhiệm Vụ Bang Hội tại bản đồ Bang Hội


 Cách Thức Mở Nhiệm Vụ

- Bang chủ bang hội đến Kênh 2 ở Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Chuyển Dịch Bang Hội (Tọa độ: 170,17) để vào bản đồ bang
 

- Đối thoại với Quản Lý Nhiệm Vụ Bang Hội để Mở Nhiệm Vụ Rèn Luyện Bang Hội
 
 
 Cách Thức Tham Gia

- Sau khi Bang chủ kích hoạt hoạt động, tại bản đồ bang hội sẽ xuất hiện quái vật khiêu chiến cùng mọi người
- Trong khoảng thời gian nhất định, mọi người phải tiêu diệt toàn bộ quái vật.
- Sử dụng vật phẩm nhiệm vụ do quái vật rơi ra để đến gặp người công bố nhiệm vụ bang hội nhận thưởng
- Thành viên trong bang có thể lựa chọn độ khó khi khiêu chiến, độ khó càng cao phần thưởng đổi lấy càng cao


 Quy Tắc Nhiệm Vụ

- Mỗi ngày các thành viên bang hội thông qua nhiệm vụ bang hội để nhận được một Rèn Luyện Hộ Phù
- Bang chủ sẽ thu thập các Rèn Luyện Hộ Phù này từ thành viên để mở nhiệm vụ rèn luyện
- Các quái vật xuất hiện phải hai người trở lên mới có thể khiêu chiến, đội ngũ có thể chọn độ khó để khiêu chiến
- Vật phẩm nhiệm vụ nhận có thể mang đổi thưởng tại Quản Lý Nhiệm Vụ Bang Hội
- Hoạt động kết thúc, quái vật mới sẽ không xuất hiện, quái vật chưa bị tiêu diệt sau 30 phút sẽ biến mất.