Nguyên tắc GM

[19.01.2014]

 

Đội ngũ GM (Game Master) không những là những người trợ giúp cho các bạn khi cần thiết mà còn là những người duy trì một thế giới Vua Pháp Thuật công bằng và an toàn. Tuy nhiên, những GM này không phải là người chơi nên họ bắt buộc phải tuân theo những nguyên tắc sau:

 • Đứng ngoài mọi vấn đề riêng tư của người chơi trong Vua Pháp Thuật
 • Không tham gia cũng như can thiệp vào quá trình chơi của cư dân.
 • Không có bất kỳ hành động hoặc lời nói nào xúc phạm, gây hấn đến người chơi.
 • Không có bất kỳ hành vi bênh vực hay chèn ép người chơi trong game.
 • Không dùng bất kỳ phương thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp để cho, tặng hoặc mua bán các các vật phẩm trong trò chơi. (Ngoại trừ các sự kiện được thông báo công khai tại trang chủ)
 • Tuyệt đối nghiêm cấm việc gia nhập các Bang hội của người chơi (trừ Bang hội của GM được thành lập theo quy định của công ty và được công bố chính thức nhằm phục vụ cho các sự kiện trong game).
 • Không lợi dụng những quyền hạn của GM để tiến hành chiến đấu với bất kỳ cư dân nào, trừ các trường hợp sử kiện, giao lưu.
 • Được quyền KHÓA TÀI KHOẢN, CẤM CHÁT các tài khoản vi phạm quy định.
 • Nghiêm cấm dùng bất cứ phương thức nào, thời gian nào và với hình thức nào tiết lộ cho người chơi biết về các hoạt động của máy chủ hoặc nhân vật.
 • Nghiêm cấm sử dụng account GM ngoài giờ làm việc cũng như ngoài mục đích phục vụ cho công việc.
 • Nghiêm cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nội bộ của VTC cũng như nhân sự và account của GM.