Mua Bán - Đấu Giá

Mua bán vật phẩm trong Vua Pháp Thuật chia làm 2 loại là MUA BÁN VỚI NPCMUA BÁN GIỮA NGƯỜI CHƠI với nhau. Mỗi cách thức mua bán sẽ có cách giao dịch tương ứng
 

 MUA BÁN VỚI NPC

 Mua vật phẩm của NPC

- Trong Vua Pháp Thuật sẽ có một số NPC bán các vật dụng cần thiết để hỗ trợ các cư dân như:

 • Tiệm thuốc: bán các loại thuốc phục hồi
 • Tiệm tạp hóa: bán các loại hồi phù về một số thành thị, găng tay thu thập,...
 • Tiệm trang bị: bán các loại trang bị phổ thông phẩm chất trắng
 • Tiệm trang sức: bán các loại trang sức phổ thông phẩm chất trắng
 • Tiệm pet: bán một số kỹ năng, thuốc phục hồi độ trung thành/thọ mệnh của pet,...

- Để mua vật phẩm từ NPC cư dân thực hiện như sau

 • Đến gặp và click vào NPC cần mua vật phẩm

 • Click chọn và xem thông tin vật phẩm cần mua

 • Chọn số lượng vật phẩm cần mua và click OK để thanh toán

Lưu ý khi giao dịch với NPC

- Mua tại SHOP NPC chủ yếu thanh toán bằng Ngân Phiếu hoặc Bạc, trừ một số NPC bán vật phẩm đặc biệt
- Cần chọn loại tiền thành toán trong Túi đồ nhân vật, nếu nút Check là
 • Ngân phiếu: sẽ thanh toán bằng ngân phiếu, vật phẩm mua không thể giao dịch
 • Bạc: sẽ thanh toán bằng Bạc, vật phẩm mua có thể giao dịch
 Bán vật phẩm cho NPC

Để bán vật phẩm dư thừa không sử dụng các cư dân hãy đối thoại với NPC và Click đôi vào vật phẩm cần bán trong Túi đồ hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận nếu chọn Có sẽ bán vật phẩm, Chọn Không vật phẩm sẽ giữ nguyênLưu ý khi bán vật phẩm cho NPC

- Bán vật phẩm không khóa sẽ nhận được Bạc
- Bán vật phẩm Khóa sẽ nhận được Ngân phiếu

 MUA BÁN GIỮA NGƯỜI CHƠI


 Mua/Đấu giá vật phẩm người chơi khác

Ngoài hình thức  tiến hành giao dịch trực tiếp để mua, cư dân có thể thông qua đấu giá để mua các vật phẩm cần thiết cho bản thân. Để mua vật phẩm từ người khác, cư dân thực hiện như sau:

- Đến Kênh 8 - Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Đấu Giá (351,126)- Click để đối thoại với Quản Lý Đấu Giá để mở bảng Nhóm rao bán


Bảng nhóm rao bán bao gồm các thông tin như sau:
 • Đấu giá: mục các vật phẩm đang được người chơi khác rao bán, đấu giá
 • Dò tìm: dò tìm vật phẩm hiện đang được bày bán/đấu giá trong mục vật phẩm
 • Đấu giá: tùy theo vật phẩm mua mà hình thức thanh toán sẽ khác nhau, giá đấu có thể chọn lựa hoặc chọn tăng 1 theo mặc định
 • Mua ngay: khi người chơi bán vật phẩm thiết lập mua ngay chọn chức năng này sẽ mua ngay vật phẩm theo Giá mua ngay được thiết lập
- Sau khi mua vật phẩm sẽ nằm trong Thùng Thư tại các thành lớn ở mục Hệ thống, cư dân mở thư chọn Nhận


 
 Bán vật phẩm cho người chơi khác

Tại Kênh 8 ngoài bán/ đấu giá vật phẩm của người chơi khác cư dân có thể chọn Bán Pet, cánh,... những vật phẩm dư thừa hoặc không sử dụng để mang lại lợi nhuận và chi phí sinh hoạt cho bản thân. Cách thực hiện như sau:

- Đến Kênh 8 - Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Đấu Giá (351,126)- Click để đối thoại với Quản Lý Đấu Giá để mở bảng Nhóm rao bán

 
- Chọn Rao bán để bán các vật phẩm


Tại bảng này cư dân có thể đặt vật phẩm vào ô trên cùng sau đó thiết lập chọn bán bằng loại hình nào Bạc hay Vàng. Thông tin bảng này như sau:
 • Giá rao bán: giá bán khởi điểm, cư dân khác phải đấu giá cho đến hết thời gian thiết lập mới nhận được
 • Giá mua ngay: giá bán cư dân khác có thể mua ngay vật phẩm
 • Thời gian: thời gian thiết lập bán vật phẩm, cao nhất là 48 giờ
 • Phí rao bán: chi phí để rao bán vật phẩm, chi phí này là Bạc
- Sau khi thiết lập hoàn tất chỉ cần chọn Rao bán sẽ bắt đầu tiến hành bán vật phẩm.
 

- Đặc biệt khi vật phẩm bán thành công hệ thống sẽ thông báo cho cư dân biết đã bán vật phẩm thành công.


 
- Để nhận tiền bán vật phẩm cư dân cần đến Thùng Thư tại các thành lớn để nhận