Giao Dịch

 GIAO DỊCH TRỰC TIẾP

Khi giao dịch thì 2 người phải đứng gần nhau, Click (nhấp) trái chuột vào đối phương thì sẽ hiện ra một Menu, chọn nút giao dịch và đợi sự xác nhận đồng ý của đối phương.

LƯU Ý
  • Vật phẩm/Vàng,Bạc giao dịch phải là vật phẩm/Vàng,Bạc có thể giao dịch được hoặc Chưa Khóa
  • Khi giao dịch cả hai bên đều phải Khóa trong bảng giao dịch bằng mật mã bảo vệ.
  • Sau khi hoàn thành xác nhận Khóa sẽ không thay đổi, thêm vật phẩm đã giao dịch.
  • Khi nhấn Giao dịch vật phẩm sẽ được chuyển đi lập tức.ư
 GIAO DỊCH GIÁN TIẾP - GỬI THƯ

Thùng thư sử dụng tại Kênh 8 - Kênh đấu giá. Trong Thùng thư phân biệt chức năng:

 Chức năng  Mô tả
 Hệ thống  Nơi xem và nhận các thư từ hệ thống Vua Pháp Thuật
 Người chơi  Nơi xem và nhận các thư do người khác gởi đến
 Viết thư  Viết thư gởi cho người khác

 Cách viết thư

Sau khi chọn mục Viết thư bạn cần:

- Điền tên nhân vật của người nhận vào mục Người nhận.
- Viết tiêu đề của thư gởi vào mục Tiêu đề
- Ở mục Kèm có thể để vào Pet, vật phẩm,... chưa khóa
- Chọn Tặng nếu không muốn thu phí, thêm tiền Bạc/Vàng muốn tặng cho người nhận
- Chọn Thu phí nếu muốn người nhận phải trả phí để nhận. Phí thu có thể là Bạc/Vàng

 
 
 
 Các chức năng

- Hệ thống: nhận các thư thông báo, các thư đấu giá thành công hoặc buôn bán thành công
- Người chơi: nhận các thư tặng quà, thư tin tức,..
- Viết thư: viết thư thông báo thông tin, tặng vật phẩm, bán vật phẩm,... Viết thư có các chức năng:
  • Vật phẩm, Pet chưa khóa và Vcoin, Bạc có thể tặng cho người nhận.
  • Khi chọn Tặng, thì người nhận được nhận bưu kiện miễn phí.
  • Khi chọn có Thu phí, thì người nhận phải trả lệ phí để nhận bưu kiện. Lệ phí thuộc về tay người gửi.
  • Muốn gửi Bạc hoặc Vcoin thì đánh dấu vào Tặng , dùng chuột bôi đen số 0 ở Bạc hoặc Vàng rồi điền số tiền muốn gửi.
- Muốn nhận bưu kiện phải tới gặp nhân viên bưu điện ở các thành thị tại Kênh 8 - Kênh đấu giá.

Các cư dân cần chú ý các trường hợp lừa đảo liên quan đến Tặng và thu phí giả danh hệ thống hoặc ban quản trị Vua Pháp Thuật trong mục Người chơi