Luyện Long Đan

[06.06.2024]
Thân chào các cư dân!

Vua Pháp Thuật gửi đến các cư dân chuỗi sự kiện hấp dẫn để mọi người thõa sức vui chơi trong dịp Tết Đoan Ngọ này
 
 THỜI GIAN & YÊU CẦU THAM GIA

 Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 08.06 đến 23:59 ngày 10.06.2024
 Cấp độ tham gia sự kiện: 30+
 NPC sự kiện: Sứ Giả Tết Đoan Ngọ

 
 
 HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Hàng ngày cư dân có thể nhờ Sứ Giả Tết Đoan Ngọ đưa vào Thế Giới Hải Dương. Tại đây, cư dân cần gặp Sứ Giả Long Đan để nhận nhiệm vụ:

 
  • Vận Chuyển Thân Rồng
  • Vận Chuyển Đuôi Rồng
  • Vận Chuyển Đầu Rồng
     
 

 Sau khi nhận nhiệm vụ, dựa theo hướng dẫn đánh đuổi các kẻ giả mạo, cư dân cần di chuyển đến Tầng 5 gặp Vô Ưu Long Vương để hoàn thành nhiệm vụ

 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN
 
 Nhiệm vụ Luyện Long Đan mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần. Nếu bỏ nhiệm vụ hoặc quá thời hạn sẽ không nhận được nữa
 Đầu Rồng Lớn, Thân Rồng Lớn, Đuôi Rồng Lớn có thời hạn đến 23:59 ngày 10.06.2024 và sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời hoặc Túi Đồ nhân vật khi hai túi này đầy.

 Sẽ không hỗ trợ cấp lại khi vật phẩm mất  do Túi đồ/ Túi Tạm Thời của nhân vật đầy
 Đầu Rồng Lớn, Thân Rồng Lớn, Đuôi Rồng Lớn không thể xếp chồng lên nhau
 Cần sử dụng vật phẩm trước thời gian hết hạn, sẽ không hỗ trợ phục hồi khi vật phẩm quá thời hạn sử dụng
 NPC sự kiện sẽ biến mất vào 23:58 ngày 10.06.2024