Lò Luyện Thần Bí

Lò Luyện Thần Bí là một lò luyện tổng hợp do Trưởng Cận Vệ Đông Huyền quản lý. Trong Lò Luyện Thần Bí ẩn chứa linh hồn của vị thần rèn tại thần giới. Chỉ cần cung cấp đầy đủ các lễ vật theo yêu cầu, vị thần này sẽ giúp các cư dân luyện thành Kết Tinh Thần Bí để Luyện hồn

Căn cứ theo lời của Trưởng Cận Vệ Đông Huyền, thần rèn là một vị thần rất mạnh, vô cùng ngạo mạn nhưng thần bí khó lường. Vì vậy, không phải bất kỳ lễ vật nào ông cũng thu và vì luôn thần bí khó lường nên mỗi lần thu nhận lễ vật số Kết Tinh Thần Bí luyện được cũng sẽ khác nhau. 

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Nhân vật: cấp độ 50+
 Các vật phẩm hoặc điểm đặc biệt mà tính năng yêu cầu
 Cách tham gia: click vào biểu tượng Lò Luyện Thần Bí tại màn hình chính HIỆU QUẢ LÒ LUYỆN

 Luyện vật phẩm, điểm đặc biệt thành điểm Kết Tinh Thần Bí
 Kết Tinh Thần Bí sử dụng để Luyện hồn gia tăng chỉ số thuộc tính nhân vật và pet

 LÒ LUYỆN VẬT PHẨM

 
 Dùng để luyện các vật phẩm thành Kết Tinh Thần Bí.
 Các vật phẩm có thể luyện: Hoa Tinh Tú, Mảnh Vỡ 12 Tinh Cung, Định Hướng Phù, Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi, Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi, Bùa Cầu Nguyện, Linh Vũ, Linh Phiến Bạo Kích Phù, Đá Tẩy Luyện, Tinh Hồn Thạch, Thâm Hồng Tinh, Hoán Thần Thạch, Linh Hồn Thạch các cấp, Cỏ Cầu Vồng, Thất Sắc Hoa, Nội Đơn Phi Điểu, Nội Đơn Bách Luyện, Sách Huấn Luyện Pet Sơ Cấp, Sách Huấn Luyện Pet Trung Cấp, Thuốc Tẩy Kỹ Năng Pet, Đông Huyền Lệnh Kỳ (trắng, lục, lam), Túi Quà Cánh Ánh Sáng (trắng, lục, lam), Túi quà các loại thần khí phụ, Hỗn Độn Ma Tinh, Pha Lê Thần Giới, Lông Vũ cấp 1 - 5, Lông Vũ Kim Cương, Mảnh Ghép Cánh, Lông Vũ Thăng Tinh, Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo, Bí Kíp Mật Bảo các loại, một số sách kỹ năng pet. Một số vật phẩm khác sẽ được cập nhật trong phiên bản kế tiếp


 Tùy theo vật phẩm khi đưa vào lò Lò luyện

 • Sẽ nhận được lượng Kết Tinh Thần Bí khác nhau
 • Xem lượng Kết Tinh Thần Bí nhận được ở bên trên nút Lò luyện sau đã khi chọn vật phẩm luyện
 Khi chọn vật phẩm cần luyện và click chọn Lò luyện:

 • Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận có luyện hay không.
 • Nếu xác nhận có luyện và luyện lần đầu tiên sẽ yêu cầu mật khẩu kho để luyện
 • Nếu đã mở mật khẩu (luyện lần đầu, sử dụng vàng) thì hệ thống sẽ không yêu cầu mật khẩu kho

 LÒ LUYỆN ĐẶC BIỆT

 Lò luyện đặc biệt hiện tại có thể luyện: Bụi Ấn Thạch, Điểm Anh Linh, Nguyên Tố, Exp Ấn Chương, Năng Lượng Tự Nhiên và Kết Tinh Trí Thạch thành Kết Tinh Thần Bí
 

 Tại bảng Lò Luyện Đặc Biệt sẽ gồm các thông tin như sau:
 
 • Cột bên trái tên loại điểm (Có: ---): là số lượng điểm hiện có của nhân vật
 • Cột bên phải ô nhập số: cần nhập số điểm muốn luyện vào ô này
 • Kết Tinh Thần Bí nhận: lượng kết tinh thần bí có thể nhận được khi luyện điểm
Lưu ý: phải chọn số lượng điểm cần luyện, nếu không chọn hệ thống sẽ mặc định luyện hết tất cả điểm hiện có. Ví dụ: Nếu không muốn sử dụng Exp Ấn Chương để luyện ô nhập số cần nhập 0

 Tùy theo loại điểm đưa vào lò luyện sẽ nhận được lượng Kết Tinh Thần Bí khác nhau
 Khi chọn điểm cần luyện và click chọn Lò luyện:
 • Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận có luyện hay không.
 • Nếu xác nhận có luyện và luyện lần đầu tiên sẽ yêu cầu mật khẩu kho để luyện
 • Nếu đã mở mật khẩu (luyện lần đầu, sử dụng vàng) thì hệ thống sẽ không yêu cầu mật khẩu kho

 CÁCH XEM KẾT TINH THẦN BÍ

Để xem lượng Kết Tinh Thần Bí cư dân vào Nhân Vật (Phím tắt C) -> Chọn Thuộc tính