Hệ Thống Luyện Hồn

Những dũng sĩ say mê nghiên cứu kích phát tiềm năng để sở hữu năng lực của các vị thần, trải qua không ngừng tìm tòi và tu luyện họ đã phát hiện ra phương pháp mới đó là Luyện hồn. Đây là phương pháp đánh thức các lực lượng từ sâu trong linh hồn từ đó kích hoạt sức mạnh thiên phú của bân thân. Trải qua không ngừng nghiên cứu phương pháp tu luyện này đã từ từ được hoàn thiện.

Cho đến hôm nay, phương pháp Luyện hồn đã chính thức được công bố và được các gia tộc chọn là môn tu luyện tất yếu cho các tộc nhân của mình

 ĐIỀU KIỆN LUYỆN HỒN

 Nhân vật: Cấp độ 50+
 Yêu cầu: phải có Kết Tinh Thần Bí để Luyện hồn
 Nơi mở tính năng: biểu tượng Lò Luyện Thần Bí trên màn hình

 

Lưu ý: Kết Tinh Thần Bí sẽ nhận được từ Lò Luyện Vật Phẩm và Lò Luyện Đặc Biệt

 HIỆU QUẢ LUYỆN HỒN

 Gia tăng thuộc tính nhân vật và pet khi chiến đấu
 Không có hiệu quả khi tham gia Đấu Pet
 Thuộc tính gia tăng gồm: HP, Tốc độ, Công Vật Lý, Công Ma Pháp, Phòng Vật Lý, Phòng Ma Pháp, Chính Xác, Né Tránh, Bạo Kích, Kháng Bạo Kích

 
 CÁCH THỨC LUYỆN HỒN

 Mở bảng Lò Luyện Thần Bí tại mục Vật Phẩm hoặc Lò Luyện Đặc Biệt chọn Luyện hồn
 

 Tại bảng Luyện hồn sẽ có các thông tin như sau

  • Kết tinh thần bí: hiển thị số lượng Kết Tinh Thần Bí nhân vật hiện có
  • Thuộc tính hiện tại: thuộc tính nhân vật và pet nhận được sau khi luyện hồn
  • Thuộc tính cấp kế: thuộc tính nhân vật và pet nhận được sau khi thăng cấp luyện hồn
  • Cấp độ (Lv): cấp độ luyện hồn hiện tại
  • Tiến độ: tiến độ luyện hồn (tương tự Exp) khi đạt đủ tiến độ sẽ thăng cấp độ luyện hồn

 Khi đã chuẩn bị đủ Kết Tinh Thần Bí cư dân có thể click Luyện hồn để luyện
  • Tỷ lệ chuyển hóa từ Kết Tinh Thần Bí sang Tiến độ là 1:1
  • Cấp độ luyện hồn cao nhất hiện tại là 100 cấp