Lễ Vật Của Sứ Giả

[21.12.2023]
Khi có Điểm sự kiện giáng sinh thu thập được từ hoạt động Giáng Sinh cư dân có thể đến để đổi các bảo vật quý có trong danh sách được công bố.
 

 THỜI GIAN & CẤP ĐỘ THAM GIA

 Thời gian bắt đầu: 14:00 ngày 25.12.2023
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 27.12.2023
 Cấp độ tham gia: 50 trở lên

 CÁCH THỨC ĐỔI ĐIỂM & ĐỔI KẸO

 Đến Đông Huyền Thành gặp Sứ Giả Giáng Sinh tại tọa độ (304,120)
 

 Đối thoại với Sứ Giả Giáng Sinh chọn Shop Điểm Thưởng Giáng Sinh\Shop Kẹo Noel
 

 Chọn vật phẩm muốn đổi phù hợp với số lượng Điểm thưởng đang có để đổi
 

 Các lưu ý cần biết về vật phẩm đổi từ sự kiện
 
  • Các vật phẩm đều có thời hạn nên sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy (Không tính túi N.vụ, Pet)
  • Cần sử dụng vật phẩm trước khi hết thời hạn sử dụng
  • Nếu túi đồ nhân vật đầy sẽ mất vật phẩm nhận được và sẽ không được cấp lại
  • Các món ăn, gậy biến hình sẽ hết hạn vào 27.12.2023
 CÁC CHÚ Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Sứ Giả Giáng Sinh sẽ biến mất vào lúc 23:00 ngày 27.12.2023
 Điểm thưởng sự kiện giáng sinh sẽ trở về 0 vào lúc 23:00 ngày 27.12.2023
 Các vật phẩm có thời hạn sẽ mất và không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật bị đầy