HỔ GIÁC - MỪNG NGÀY HỘI TỤ

[22.02.2023]
Nhân dịp các cư dân Thái Hổ và Giác Niênhội tụ cùng nhau trong ngôi nhà chung, Vua Pháp Thuật dành tặng các bạn một phần quà đặc biệt trong ngày này
 

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM & YÊU CẦU

 Thời gian bắt đầu: sau thời điểm mở server vào ngày 23.02.2023
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 23.02.2023
 Địa điểm: server Hổ Giác (Thái Hổ và Giác Niên)
 Cấp độ nhân vật nhận: 50+

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 Đến Đông Huyền Thành gặp NPC Tiểu Phương (Tọa độ: 136,135)

 

Hình ảnh minh họa

 Đối thoại và chọn Ta cũng muốn nhận quà để nhận quà tặng ngày hội tụ
 Sau khi đối thoại hoàn tất cư dân sẽ nhận được 01 Túi Quà Hỗn Kim Bách Ngọc
 

Hình ảnh minh họa
 Khi mở sẽ nhận được các bảo vật như sau


 LƯU Ý KHI NHẬN & SỬ DỤNG TÚI QUÀ

 Trước khi nhận Túi Quà cần lưu ý như sau
 
  • Khi nhận Túi Quà thì Túi đồ nhân vật phải còn ít nhất 2 ô trống
  • Túi Quà có thời hạn sử dụng nên nếu Túi đồ nhân vật đầy sẽ không rơi vào Túi tạm thời
 Khi mở túi quà cần lưu ý để trống
 
  • Nhiều hơn 2 ô trống trong Túi đồ của nhân vật so với số lượng quà tặng được nhận
  • Ô trống Túi đồ nhân vật không tính Túi N.Vụ và Pet (Trang bị Pet)
 Mỗi nhân vật chỉ nhận quà tặng 01 lần duy nhất
 Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA