Cường Hóa Trang Bị Pet

Để tiến hành cường hóa trang bị Pet từ đó nâng cao năng lực, sức mạnh và kỹ năng của Pet cư dân Vua Pháp Thuật cần thực hiện các thao tác cường hóa tại bảng Chế tạo phần T.bị pet
 

 
 THĂNG TINH

Sau khi chuẩn bị số lượng Thăng Tinh Thạch cần thiết để tiến hành thăng sao cho Trang bị Pet. Cư dân cần bảo bảng Chế tạo mục Thăng tinh để tiến hành thực hiện


 
Ở bảng Thăng tinh có 2 lựa chọn là

 Thăng: click để hệ thống Thăng từng lần, mỗi lần mất 5 Thăng Tinh Thạch

 Tự thăng: cần chọn số Sao thăng tối đa sau đó nhấn Tự thăng hệ thống sẽ tự thăng sao. Nếu đủ Thăng Tinh Thạch hệ thống sẽ thăng đến số sao muốn thăng, nếu không sẽ thăng đến số sao cao nhất nếu có thể.

Đối với thăng tinh tùy theo số sao sẽ có tỷ lệ thành công nhất định. Số sao càng cao tỷ lệ thành công càng giảm

 THĂNG CẤP

Chỉ có trang bị Pet đã khóa mới có thể tiến hành Thăng cấp, sau khi thăng cấp thuộc tính sẽ có sự thay đổi, số sao và màu vẫn được giữa nguyên


 
 Khi thăng cấp trang bị Pet cần phải sử dụng vật phẩm đặc biệt đó là Mảnh Vỡ Linh Giáp.


 Tùy theo cấp độ trang bị mà số Mảnh Vỡ Linh Giáp yêu cầu sẽ khác nhau
 Đối với trang bị riêng Thuộc tính 1 & 2 số lượng Mảnh Vỡ Linh Giáp khi thăng cấp sẽ khác với trang bị thông thường
 Đối với Pet thần thú trang bị Thuộc tính 1 và 2 số lượng Mãnh Vỡ Linh Giáp yêu cầu sẽ nhiều hơn trang bị Thuộc tính 1 & 2 dùng chung
 Số lượng Mảnh Vỡ Linh Giáp yêu cầu như sau
Nâng cấp cấp độ trang bị lên 80 100 120 140
Mảnh Vỡ Linh Giáp
Các trang bị pet thông thường 5 15 20 25
Thuộc tính 1 & 2 trang bị hệ 8 23 30 38
Thuộc tính 1 & 2 trang bị thần thú 10 30 40 50
 Các số ở trên là số lượng Mảnh Vỡ Linh Giáp sử dụng để nâng cấp
 Mảnh Vỡ Linh Giáp có thể nhận được khi tham gia đánh boss, mua tại SHOP, thám hiểm phụ bản Vô Danh Động và các sự kiện,…
 Trang bị Pet hiện tại gồm 5 giai đoạn tương ứng với cấp độ sử dụng yêu cầu là 40, 80, 100, 120 và 140

 ĐỔI MÀU

Để Đổi màu cho trang bị Pet cần sử dụng vật phẩm đặc biệt Tinh Túy Linh Giáp và Tinh Hồn Linh Giáp
  Tên vật phẩm Mô tả
Tinh Túy Linh Giáp Đổi màu trang bị pet từ phẩm chất trắng lên tím
Tinh Hồn Linh Giáp Đổi màu trang bị pet lên phẩm chất tím lên cam
Trong bảng Chế tạo chọn phần T.bị pet và chọn thẻ Đổi màu. Đặt trang bị vào các ô và thực hiện theo hướng dẫn


 
 Trang bị Pet khi tiến hành đổi màu sẽ chuyển từ Trắng -> Xanh lục -> Xanh lam -> Tím -> Cam, màu càng tăng thuộc tính trang bị sẽ càng mạnh
Nâng cấp phẩm chất trang bị lên Xanh lục Xanh dương Tím Cam
Vật phẩm sử dụng Tinh Túy Linh Giáp Tinh Hồn Linh Giáp
Các trang bị pet thông thường 1 2 4 8
Thuộc tính 1 & 2 trang bị hệ 2 4 8 16
Thuộc tính 1 & 2 trang bị thần thú 4 8 16 32
 Chỉ có trang bị Pet đã khóa mới có thể tiến hành đổi màu
 Mỗi lần Đổi màu dù thành công hay thất bại đều tốn 1 lượng Tinh Túy Linh Giáp hoặc Tinh Hồn Linh Giáp và Ngân Phiếu/Bạc nhất định
 Các số ở trên là số lượng Tinh Túy Linh Giáp và Tinh Hồn Linh Giáp sử dụng để nâng cấp phẩm chất trang bị pet
 Tùy theo chất lượng, loại trang bị đổi sẽ có xác suất thành công nhất định, khi thất bại sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cho trang bị.
 Trang bị đổi màu từ Xanh dương trở lên sẽ kích hoạt thuộc tính bộ trang bị
 Tinh Hồn Linh Giáp và Tinh Túy Linh Giáp có thể kiếm được thông qua một số sự kiện đặc biệt, mua tại SHOP

 ĐỔI KHÓA

Chỉ trang bị Pet đã khóa và có Linh Giáp Tinh Thạch mới có  thể tiến hành đổi khóa cho trang bị petTrong bảng Chế tạo chọn phần T.bị pet và chọn thẻ Đổi khóa. Đặt trang bị vào các ô và thực hiện theo hướng dẫn


 Tùy theo loại trang bị và cấp độ mà số lượng Linh Giáp Tinh Thạch yêu cầu khi Đổi khóa sẽ khác nhau
Cấp độ trang bị 40 80 100 120 140
Số lượng vật phẩm cần Linh Giáp Tinh Thạch
Các trang bị pet thông thường 1 2 4 8 16
Thuộc tính 1 & 2 trang bị hệ 2 4 8 16 32
Thuộc tính 1 & 2 trang bị thần thú 4 8 16 32 64
 Chỉ có trang bị Pet đã khóa mới có thể đổi thuộc tính khóa, mỗi lần đổi sẽ nhận được một thuộc tính khóa ngẫu nhiên, trang bị không có thuộc tính khóa sau khi đổi cũng sẽ có (Chỉ đổi thuộc tính khóa, các thuộc tính khác giữ nguyên)
 Mỗi lần đổi thuộc tính khóa cần Linh Giáp Tinh Thạch và 30000 bạc hoặc ngân phiếu
 Khi đổi có thể chọn Áp dụng hoặc không áp dụng thuộc tính khóa
 Nếu mất kết nối hoặc F5 trình duyệt website thì thuộc tính khóa sẽ giữ nguyên như cũ
 

 TÁI THIẾT LẬP THUỘC TÍNH

Chỉ trang bị Pet màu tím trở lên và đã khóa mới tiến hành tái thiết lập thuộc tính. Vật phẩm để dùng cho tính năng này là Tinh Nguyên Linh Giáp
Để tiến hành Tái Thiết Lập Thuộc Tính trang bị Pet cư dân chọn phần Tái thiết lập thuộc tính trong phần Chế tạo -> T.bị pet và đặt các vật phẩm theo yêu cầu của sự kiện


Khi đặt vật phẩm vào tùy theo màu và loại của trang bị mà số lượng Tinh Nguyên Linh Giáp yêu cầu sẽ khác nhau
Phẩm chất trang bị Tím Cam
Số lượng vật phẩm yêu cầu Tinh Nguyên Linh Giáp
Các trang bị pet thông thường 1 4
Thuộc tính 1 & 2 trang bị hệ 2 8
Thuộc tính 1 & 2 trang bị thần thú 4 16
 Mỗi lần tái thiết lập thuộc tính sẽ tốn 1 lượng Tinh Nguyên Linh Giáp và 30000 bạc hoặc ngân phiếu
 Khi đổi có thể chọn Áp dụng hoặc không áp dụng
 Nếu mất kết nối hoặc F5 trình duyệt website thì thuộc tính khóa sẽ giữ nguyên như cũ
 Khi đặt vật phẩm vào hệ thống sẽ hiển thị các chỉ số thuộc tính tối đa mà trang bị có thể đổi được