Chuyên Gia Chế Tạo

[08.03.2023]
Để trở thành một Vua Pháp Thuật huyền thoại, các cư dân Vô Ưu không thể không tinh thông các kỹ thuật rèn bởi chỉ những món trang bị, vũ khí do chính bản thân tạo ra mới phát huy hết sức mạnh và ưu thế của bản thân. Chính vì điều này, những bí thuật tinh luyện nguyên liệu, bí thuật rèn để mang lại những quyền năng cho trang bị luôn là bài học ban đầu được các vị tộc trưởng truyền dạy cho tộc nhân của mình khi họ bắt đầu hành trình chinh phục thế giới mới.
 
Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định mở một cuộc so tài về rèn ở vùng đất mới để tìm ra những Chuyên Gia Chế Tạo. Những người đứng đầu cuộc so tài này sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.


 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu đăng ký: từ thời điểm mở server ngày 09.03.2023
 Thời gian kết thúc đăng ký: 23:00 ngày 15.03.2023
 Địa điểm diễn ra: server Nguyệt Miêu


 NỘI DUNG SỰ KIỆN


Từ thời điểm mở server ngày 09.03 đến 23:00 ngày 15.03.2023, 20 cư dân tại Nguyệt Miêu khi chế tạo thành công trang bị phẩm chất Trác Việt Cam khi đăng ký tham gia sự kiện hoàn thành các yêu cầu sự kiện sau sẽ nhận được các phần thưởng khích lệ từ Vua Pháp Thuật.

Yêu cầu sự kiện cần lưu ý

 Tự chế tạo thành công 1 trang bị Trác Việt Cam
 Thời gian chế tạo: từ thời điểm mở server ngày 09.03 đến 23:00 ngày 15.03.2023
 Đăng ký tham gia sự kiện và hợp lệ với các quy định sự kiện
 Các trường hợp đổi chất lượng, thăng cấp trang bị sẽ không được tính
 Thời gian đăng ký tham gia phải sau thời gian chế tạo trang bị
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất, nếu gửi 2 đăng ký sẽ bị loại khỏi sự kiện
 Trang bị tham gia phải là trang bị chế tạo do chính nhân vật chế tạo
 Các trường hợp thăng cấp, đổi phẩm chất sẽ không tính
 Trang bị phải tồn tại trong túi đồ nhân vật cho đến khi có kết quả sự kiện
 Tình trạng trang bị khi đăng ký phải giữ nguyên cho đến khi có kết quả sự kiện
 Phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trong mẫu đăng ký yêu cầu
 Các trường hợp điền không đúng tên trang bị và thời gian chế tạo đều sẽ bị loại
 Cư dân đăng ký tham gia bằng cách
 
 
 QUÀ TẶNG SỰ KIỆN

 Khi hợp lệ quy định và có tên trong danh sách nhận thưởng, cư dân sẽ nhận

 
01 TÚI QUÀ VIỄN CỔ THẦN BINH CỔ TÍCH
 
 Không thu hồi trang bị trác việt cam tham gia sự kiện
 Túi Quà Viễn Cổ Thần Binh Cổ Tích khi mở sẽ chọn nhận 1 trong 6 loại trang bị phòng ngự Trác Việt Cam theo gia tộc nhân vật
 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Tất cả quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Thời gian, cách thức nhận quà sẽ được thông báo cùng kết quả sự kiện tại trang chủ Vua Pháp Thuật