Gian Hàng Tranh Mua

[30.05.2024]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ


 ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 
 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN
 
 Từ 18:00 ngày 31.05 đến 18:00 ngày 02.06.2024

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 5 --- 888
 Định Hướng Phù 20 --- 88
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 188
 Túi Hắc Diệu Thạch Xa Hoa 50 800 639
 Kỳ Linh Thạch (500) 20 3.000 1.999

**Thông tin về các túi quà
 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 02.06 đến 23:00 ngày 04.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển 2 --- 4.999
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 10 --- 1.288
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 20 888 699
 Bảo Rương Hắc Diệu Thạch Xa Hoa 50 1.480 1.179
 Ấn Chương Đấu Pet 5 --- 1.999
 
**Thông tin về các túi quà
 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 04.06 đến 18:00 ngày 05.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 2 --- 2.999
 Tinh Nguyên Linh Giáp 20 188 148
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch 50 --- 88
 Túi Quà Tự Chọn Pet Ảo Hóa Cam 5 1.888 1.288
 Túi Bí Ngân (1000) 10 2.000 1.199
 
**Thông tin về các túi quà
 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 8:00 ngày 01.06 đến 10:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Thám Hiểm 10 --- 106
 
 Từ 10:00 ngày 01.06 đến 12:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tinh Vũ Chi Thược 10 --- 106

 Từ 14:00 ngày 01.06 đến 16:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Vô Hạn 10 --- 106

 Từ 16:00 ngày 01.06 đến 18:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tinh Hoa Tự Nhiên 10 --- 106

 Từ 18:00 ngày 01.06 đến 20:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 10 --- 106

 Từ 20:00 ngày 01.06 đến 22:00 ngày 01.06.2024
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Linh Vũ 10 --- 106
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng