Cảnh Báo Tham Gia Bang Hội Chiến Tại Song Hổ

[24.08.2023]
Chào các cư dân!

Sau một thời gian dài một số bang hội bị giải tán do tiến hành Bug online khi tham gia Bang Hội Chiến, thì trong thời gian gần đây Vua Pháp Thuật Team lại tiếp nhận một số trường hợp bang hội tiếp tục sử dụng bug online, trang phục và điều này đã gây ảnh hưởng đến tiến trình diễn ra sự kiện.

Vua Pháp Thuật lại một lần nữa cảnh báo cư dân về các quy định khi tham gia trò chơi đã được cam kết khi đăng ký tham gia game Vua Pháp Thuật. Sau lần cảnh báo này nếu các bang hội tiếp tục vi phạm và khi thu thập đủ thông tin cần thiết team sẽ tiến hành xử lý theo các quy định đã được công bố sau đây:

 HÌNH THỨC XỬ LÝ

 Trên 80% thành viên Bang hội tham gia thi đấu (đặc biệt là các nhân vật giữ các vị trí quan trọng trong bang) lợi dụng lỗi (bug) online

 
 • Giải tán bang hội đó trong Vua Pháp Thuật
 • Bang chủ sẽ bị xử lý khóa tài khoản từ 7 ngày đến 1 tháng
 Thành viên trong Bang hội lợi dụng lỗi (bug) online

 • Xử lý theo quy định trò chơi
 • Khóa tài khoản từ 7 ngày đến 15 ngày
 THÔNG TIN CẦN LƯU Ý

 Yêu cầu cần biết


 • Vui lòng gửi yêu cầu tố cáo tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Thời gian gửi yêu cầu từ thời điểm diễn ra bang hội chiến (thứ 6) đến thời điểm cuối cùng là 15:00 thứ bảy
 • Việc gửi yêu cầu tại hỗ trợ để tránh các xung đột hoặc rắc rối xảy ra trong quá trình các bạn tham gia game
 • Vua Pháp Thuật chỉ tiếp nhận thông tin tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Đối với các cư dân tố cáo không đúng sự thật sẽ bị khóa tài khoản từ 15 ngày đến 1 tháng
 Thông tin và hướng dẫn tố cáo bang hội

- Loại yêu cầu: Các vấn đề khác
- Tên tiêu đề yêu cầu: Tố cáo bang hội sử dụng bug online
- Tên bang hội sử dụng BUG: (Tên chính xác)
- Tên của ít nhất 3 thành viên bang hội đó sử dụng BUG: (Tên chính xác)
- Tên server: 
- Tên tài khoản người tố cáo:
- Tên nhân vật người tố cáo
- Hình ảnh (hoặc clip)

 
 • Hình chụp sắp xếp bang hội thi đấu từ hệ thống tại NPC Quản Lý Bang Hội Chiến
 • Hình chụp map không thấy nhân vật đối phương (ít nhất 3 hình ở các vị trí khác nhau)
 • Hình chụp trong bản đồ Bang Hội Chiến ít nhất 3 thành viên sử dụng  lỗi online (Có thể sử dụng Thiên Nhãn Phù)
 • Một số hình chụp khác (Bao gồm tọa độ nhân vật không xuất hiện trong bang hội chiến, thời gian hiện tại của hệ thống)
 BANG HỘI CẦN LƯU Ý QUY ĐỊNH

 Server Song Hổ
 Bang hội: Disaster☆ , Kỉ Niệm☆
 Số bang: 115, 360


Lưu ý: Các bang hội đã tiến hành cảnh cáo một lần nếu vi phạm sẽ bị xử lý giải tán bang hội hoặc khóa tài khoản tham gia theo quy định sự kiện đã được thông báo trước đó.Vua Pháp Thuật Team