BOSS Không Trung

Thông tin cấp độ, bản đồ xuất hiện, tên,... của Boss Không Trung cư dân có thể tìm hiểu tại

Cách chơi -> BOSS -> chọn BOSS Không Trung

Tên BOSS Cấp độ của BOSS Trấn giữ vùng đất
Gấu Siêu Mập 65 Lê Dương Nam
Thầy Tế Lễ 70 Cổ Đạo
Yêu Bướm Mộng Ma 75 Ngọc Phong Lâm
Băng Thạch Tuyết Thần 80 Băng Tuyết Nguyên
Bá Chủ Bù Nhìn 85 Vân Lộc Sơn
Băng Xuyên Thủ Hộ 90 Tuyết Lâm
Thần Chết 95 Quân Cổ Đạo
Tên Tan Sương Mù 97 Kỳ Thạch Địa
Pháp Khí Apollo 100 Chỉ Phong Cốc
Đại Sư Hổ Vô 105 Linh Lan
Thanatos 110 Phục Ma Cốc
Ánh Sáng Thanh Khiết 115 Mê Quang Tự
Vị Thần Sa Ngã 117 Hộ Chi Địa
Thầy Mo Nghịch Pháp 120 Tử Tức Đảo
Diệt Thần Chi Thủ 125 Thần Di Cảnh
Nữ Vương Phá Hoại 127 Vĩnh Dạ Cảng
Ma Linh Dị Thú 130 Thánh Ước Địa
Ảo Mộng Nữ Yêu 135 Đoạn Cốc
Pharrell Omnic 140 Mị Hoặc Lâm
Cự Ma Thạch Tượng 145 Đăng Vân Địa
Vong Linh Ma Thuẫn 150 Cổ Thành
 
 ĐIỀU KIỆN KHIÊU CHIẾN

 Nhóm ít nhất 3 người trở lên

 Cả nhóm sử dụng vật phẩm bay để khiêu chiến boss không trung 
 
 PHẦN THƯỞNG KHIÊU CHIẾN

 Nguyên liệu chế tạo
 Lông vũ thuộc tính
 Cánh Ánh Sáng
 Vật phẩm cường hóa cánh
 Cùng các bảo vật khác

LƯU Ý
 
  • Các BOSS khi khiêu chiến sẽ nhận được nguyên liệu, bảo thạch cùng các vật phẩm quý khác
  • Nhân vật vượt quá BOSS 10 cấp khi khiêu chiến sẽ không nhận được vật phẩm thưởng