Bảo Trì Máy Chủ Thiên Niên

[21.08.2021]
Chào các cư dân!

Hiện tại server Thiên Niên đang gặp một số vấn về kỹ thuật nên Vua Pháp Thuật Team sẽ tiến hành bảo trì server này để tiến hành khắc phục.

Ngay khi bảo trì hoàn tất Vua Pháp Thuật Team sẽ thông báo tại trang chủ, Fanpage để các cư dân có thể trở lại tham gia game trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì sự bất tiện này.

Vua Pháp Thuật Team