Bảo Trì Hệ Thống Vua Pháp Thuật

[10.11.2022]
Thân chào các cư dân!

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ các cư dân được tốt hơn, GoPlay sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống để nâng cấp server từ 0:00 đến 03:00 ngày 11.11.2022


 
Trong thời gian bảo trì người chơi sẽ không thể sử dụng được các dịch vụ như sau:

  Các giao dịch liên quan đến hệ thống ID: VTC và GoPlay
  Các giao dịch tại cổng thanh toán: VTC và GoPlay
  Các giao dịch chuyển Gocoin từ hệ thống VTC và GoPlay
  Các giao dịch Nạp bằng SMS và tổng đài thoại.
  Các giao dịch Nạp tiền cho di động bằng SMS hoặc Thẻ vcoin
  Các giao dịch Nạp từ ngân hàng và thẻ thanh toán quốc tế

* Lưu ý:

  Nếu các bạn đang ở trong game trước thời gian bảo trì billing, đến thời điểm bảo trì các bạn vẫn có thể chơi game bình thường nếu như không thoát ra bên ngoài.Vua Pháp Thuật Team