Bảo Trì Đột Xuất Các Máy Chủ Vua Pháp Thuật

[28.07.2022]
Chào các cư dân!

Hiện tại do phát sinh một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật nên Vua Pháp Thuật Team sẽ tiến hành bảo trì tất cả các server để tiến hành khắc phục.

Ngay khi bảo trì hoàn tất Vua Pháp Thuật Team sẽ thông báo tại trang chủ, Fanpage để các cư dân có thể trở lại tham gia game trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì sự bất tiện này.

Vua Pháp Thuật Team