[Bá Long] Vua Pháp Thuật Tặng 30% Vàng Nạp Trong Ngày 19.02

[18.02.2021]
Thân chào các cư dân!

Trong dịp tết vừa qua, Vua Pháp Thuật đã tiến hành sự kiện tặng 30% giá trị vàng nạp cho toàn bộ các server. Tuy nhiên, do phát sinh liên quan đến kỹ thuật nên tại server Bá Long các cư dân đã không thể tham gia sự kiện này trọn vẹn. 

Chính vì vậy, vào ngày mai (19.02.2021) Team sẽ mở lại sự kiện này trong 1 ngày tại server Bá Long
 

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: 0:01 ngày 19.02.2021
 Thời gian kết thúc: 23:50 ngày 
19.02.2021
 Địa điểm: Bá Long

 CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI

Khi chuyển đổi Go Vua Pháp Thuật thành Vàng trong Vua Pháp Thuật thành công cư dân sẽ được

TẶNG THÊM 30% GIÁ TRỊ VÀNG

Như vậy khi

CHUYỂN 1 GO VUA PHÁP THUẬT CƯ DÂN SẼ NHẬN 13 VÀNG
 
 LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tỷ lệ đổi sang vàng từ 0:01 ngày 19.02.2021 - 23:50 ngày 14.02.2021 là 1:13
 
  • Tỷ lệ nhận điểm thưởng là 1 Go Vua Pháp Thuật được 1 điểm thưởng.
  • Cụ thể khi chuyển 10 Go Vua Pháp Thuật sẽ nhận được 130 vàng và 10 điểm thưởng.
 Giá trị vàng thưởng không áp dụng cho sự kiện chuyển Go Vua Pháp Thuật nhận quà.

Ví dụ: sự kiện chuyển Go Vua Pháp Thuật thông báo nạp 300 vàng được 1 Thăng Tinh Thạch thì
  • Cư dân phải chuyển 30 vcoin (nhận 390 vàng theo tỷ lệ mới) mới nhận được 1 Thăng Tinh Thạch
  • Nếu chỉ chuyển 28 vcoin (tức nhận 364 vàng) không nhận được Thăng Tinh Thạch.
 Sau ngày 19.02.2021 tỷ lệ chuyển đổi sẽ trở lại như cũ là 1:10 (1 Go Vua Pháp Thuật = 10 Vàng)