Gian Hàng Tranh Mua

[10.02.2021]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ


 ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 12.02 đến 23:00 ngày 14.02.2021
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Đối Tửu Đương Ca 5 15.000 9.999
 
 
- Túi Quà Đối Tửu Đương Ca: khi mở sẽ nhận được các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 9:00 ngày 13.02 đến 23:00 ngày 15.02.2021
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà May Mắn Như Hoa 5 23.000 13.999
 
- Túi Quà May Mắn Như Hoa: khi mở sẽ nhận được các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 9:00 ngày 12.02 đến 23:00 ngày 16.02.2021
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Vật Đổi Sao Dời 5 26.000 15.999
 
- Túi Quà Vật Đổi Sao Dời: khi mở sẽ nhận được các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 9:00 ngày 12.02 đến 23:00 ngày 17.02.2021
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú 5 8.888 5.999
 Túi Quà Tâm Tinh Thạch 20 800 599
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 10 --- 2.999
 Tinh Hồn Linh Giáp (32 cái) 50 8.576 4.999
 Túi Quà Thăng Tinh Thạch 5 33.000 9.999
 Túi Quà Huấn Luyện Pet Cao Cấp 20 5.960 2.999
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 188
 Túi Quà Tự Chọn Pet Ảo Hóa Cam 10 1.888 1.288
 Kết Tinh Chiến Hồn 50 800 560
 Túi Quà Võ Sĩ Shiba Tím 10 --- 4.999
 Túi Quà Thỏ Baby Tím 10 --- 4.999
 Túi Quà Kỳ Kỳ Tím 10 --- 4.999
 Túi Quà Kim Hổ Tím 10 --- 5.999
 Túi Quà Momo Tím 10 --- 5.999
 Túi Quà Nhím Xanh Tím 10 --- 5.999
 Túi Quà Đại Thánh Chí Tôn Siêu Cấp 10 --- 5.999
 Túi Quà Xích Luyện Phi Mã 3 --- 15.999

**Thông tin về một số túi quà
 
- Tinh Hồn Linh Giáp (32 cái):  sử dụng sẽ nhận 32 Tinh Hồn Linh Giáp
- Túi Quà Đại Thánh Chí Tôn Siêu Cấp: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Đại Thánh Chí Tôn 1.5 và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Moltres Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Moltres 1.5 và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Chiến Hồn Ca: mở sẽ nhận được 1000 Dũng Khí Thạch và 200 Ý Chí Thạch
- Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ Tím: mở sẽ nhận 1 Hoàng Tử Thiên Sứ 1.9
- Túi Quà Nhím Xanh Tím: mở sẽ nhận 1 Nhím Xanh 1.9
- Túi Quà Loni Tím: mở sẽ nhận 1 Loni 1.9
- Túi Quà Võ Sĩ Shiba Tím: mở sẽ nhận 1 Shiba 1.9
- Túi Quà Momo Tím: mở sẽ nhận 1 Momo 1.9
- Túi Quà Thỏ Baby Tím: mở sẽ nhận 1 Thỏ Baby 1.9
- Túi Quà Kỳ Kỳ Tím: mở sẽ nhận 1 Kỳ Kỳ 1.9
- Túi Quà Kim Hổ Tím: mở sẽ nhận 1 Kim Hổ 1.9
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng