Gian Hàng Tranh Mua

[21.12.2020]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ


 ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA

 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 
 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

 Từ 18:00 ngày 25.12 đến 18:00 ngày 27.12.2020

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Long Châu Kỹ Độ 3 --- 5.999
 Kỳ Linh Thạch (500) 20 3.000 1.999
 Ấn Chương Đấu Pet 10 --- 1.288
 Túi Hắc Diệu Thạch Xa Hoa  50 800 659
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím (Pet) 5   599
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím 5 --- 599

**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Long Châu Kỹ Độ: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 27.12 đến 18:00 ngày 29.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Đối Tửu Đương Ca 3 15.000 9.999
 Tinh Hoa Tự Nhiên 20 --- 188
 Bùa Cầu Nguyện 30 --- 188
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 30 888 699
 Túi Quà Phù Văn Kháng Debuff Tím 5 --- 599
 Túi Quà Phù Văn Kháng Debuff Tím (Pet)  5 --- 599

**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Đối Tửu Đương Ca: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 29.12 đến 23:00 ngày 30.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Vật Đổi Sao Dời 3 26.000 15.999
 Túi Quà Tự Chọn Pet Ảo Hóa Cam 5 1.888 1.288
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 10 --- 2.999
 Chìa Khóa Thám Hiểm 20 --- 299
 Túi Quà Phù Văn Kháng Bạo Tím 5 --- 599
 Túi Quà Phù Văn Kháng Bạo Tím (Pet)      5 --- 599

**Thông tin về một số túi quà

Túi Quà Vật Đổi Sao Dời: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer

 Từ 10:00 ngày 25.12 đến 13:00 ngày 25.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tẩy Luyện       5 --- 88

 Từ 13:00 ngày 25.12 đến 16:00 ngày 25.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tinh Tú           10 --- 188
 
 Từ 13:00 ngày 25.12 đến 16:00 ngày 25.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tinh Quang     10 --- 188

 Từ 19:00 ngày 25.12 đến 16:00 ngày 25.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Nội Đơn Huyền Thú         20 --- 888
 Từ 19:00 ngày 25.12 đến 16:00 ngày 25.12.2020
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà May Rủi              2 --- 1.999
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng