Chiến Sĩ Thi Đua

[29.04.2024]
Thân chào các cư dân!

Chào mừng Giải Phóng Miền Nam (30.04) và Quốc Tế Lao Động (01.05), Vua Pháp Thuật gửi đến các cư dân chuỗi sự kiện hấp dẫn để mọi người thõa sức vui chơi trong dịp đại lễ này

 
 THỜI GIAN & YÊU CẦU THAM GIA

 Thời gian diễn ra: 12:00 - 22:00 từ 01.05 đến 03.05.2024
 Cấp độ tham gia sự kiện: 50+
 NPC sự kiện: Sứ Giả Sự Kiện Lễ Lao Động
 
 
 HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Trong thời gian sự kiện cứ cách một khoảng thời gian tại một số khu vực ở Vô Ưu đại lục như Lê Dương Bắc, Quang Bình Nguyên, Lạp Tuyết Địa, Thiên Lục Châu sẽ xuất hiện các Nhân Viên Gương Mẫu

 

 Hoàn thành ủy thác của các Nhân Viên Gương Mẫu cư dân sẽ nhận được các Giấy Chứng Nhận Lao Động Gương Mãu
 Sử dụng các chứng nhận này cư dân trở về gặp Sứ Giả Sự Kiện Lễ Lao Động để nhận nhiệm vụ Chiến Sĩ Thi Đua và nhận quà tặng bất ngờ nhé
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Các vật phẩm có thời hạn sẽ mất đi và không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy
 NPC, vật phẩm liên quan đến sự kiện sẽ biến mất vào 23:58 ngày 06.05.2024

 Cư dân có thể chọn lựa từ bỏ ủy thác từ Nhân Viên Gương Mẫu, tuy nhiên nếu từ bỏ sẽ có thể không nhận lại được nhiệm vụ
 Hạt Giống Cây Kim Tiền có thời hạn sử dụng là 5 ngày và không thể xếp chồng lên nhau