Boss bay - Tột đỉnh khiêu chiến

[16.10.2012]


Qua một quá trình gian nan truy tìm công nghĩa, các đại diện gia tộc đã chính thức chạm trán với thủ lĩnh ác ma. Dưới trướng hắn là hàng loạt loài yêu ma quỷ quái, sức mạnh vô địch và đặc biệt có sức công phá từ trên không.

Tên BOSS Cấp độ Boss Bản đồ xuất hiện
Gấu Siêu Mập 65 Lê Dương Nam
Thầy Tế Lễ 70 Cổ Đạo
Yêu Bướm Mộng Ma 75 Ngọc Phong Lâm
Băng Thạch Tuyết Thần 80 Băng Tuyết Nguyên
Bá Chủ Bù Nhìn 85 Vân Lộc Sơn
Băng Xuyên Thủ Hộ 90 Tuyết Lâm
Thần Chết 95 Quân Cổ Đạo
Tên Tan Sương Mù 97 Kỳ Thạch Địa
Pháp Khí Apollo 100 Chỉ Phong Cốc
Đại Sư Hổ Vô 105 Linh Lan
Thanatos 110 Phục Ma Cốc
Ánh Sáng Thanh Khiết 115 Mê Quang Tự
Vị Thần Sa Ngã 117 Hộ Chi Địa
Thầy Mo Nghịch Pháp 120 Tử Tức Đảo
Diệt Thần Chi Thủ 125 Thần Di Cảnh
Nữ Vương Phá Hoại 127 Vĩnh Dạ Cảng
Ma Linh Dị Thú 130 Thánh Ước Địa
Ảo Mộng Nữ Yêu 135 Đoạn Cốc
Pharrell Omnic 140 Mị Hoặc Lâm


Yêu cầu
- Nhóm ít nhất 3 người mới có thể khiêu chiến
- Phải bay lên không trung mới có thể thấy BossPhần thưởng
Boss bay có vô sbảo vật từ các loại cánh đến lông vũ, thần khí, thức ăn,...